BLRT Grupp AS

Tulevikuvisioonid

BLRT Grupi eesmärk on kindlustada liidripositsiooni sihtturgudel: laevanduses, taastuvenergeetikas, masinaehituses, avamere nafta- ja gaasitööstuses ning kalakasvatuses. Arendame pidevalt nii organisatsiooni struktuuri kui ka tootmistehnoloogiaid, et rahuldada oma klientide vajadusi parimal võimalikul moel ja et säästa ümbritsevat keskkonda. Oleme atraktiivne tööandja.

Väärtused

• Usaldusväärsus
• Inimkesksus
• Efektiivsus
• Areng

Statistika

• asutatud aastal 1912;
• BLRT Grupp on Eesti üks suurimaid tööandjaid – üle 1600 töötaja Eestis, neist ligi 500 kõrgharidusega;
• üle 50 ettevõtte 8 riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Poolas, Venemaal, Ukrainas ja Norras;
• BLRT Grupp annab tööd enam kui 1000 allhankijale;
• Eesti konkurentsivõimelisim tööstusettevõte aastatel 2004−2011, 2015;
• Alates 2012. aastast toetab BLRT Grupp koostöös SA Eesti Rahvuskultuuri Fondiga andekaid noori, kes soovivad omandada kõrghariduse mehaanika, metalli- ja masinatööstuse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise erialal.

Töö- ja praktikapakkumised

• praktikavõimalused erinevate erialade tudengitele (insenerist infotehnoloogini). Täpse loeteluga saab tutvuda 6. märtsil kohapeal;
• ligi 60 praktikakohta igal aastal;
• võimalik nii vaatlus- kui ka osaluspraktika;
• praktikapäevades ja -ajas on alati võimalik kokku leppida.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

• Hea võimalus panna oma teadmised ja oskused proovile reaalses töökeskkonnas.
• Saad osaleda suurtes, väljakutseid pakkuvates projektides.
• Igapäevatöös ja arengus toetavad Sind oma valdkonna parimad spetsialistid.
• Oled väärtuslik meeskonnaliige. Sinu ideid ja ettepanekuid võetakse kuulda ja viiakse ellu.
• Kontserni suurus ja tegevusalade mitmekesisus soodustavad töötaja arengut ning tema kontsernisisest liikumist.
• Saad osa tegelikust tootmistööst.

Kontaktid

praktika@blrt.ee
cv@blrt.ee

Koduleht: blrt.ee