Eesti Energia AS

Tulevikuvisioonid

Eesti Energia visioon on olla põlevkivienergia tehnoloogia liider maailmas ja oma klientidele innovaatilisi digitaalseid energialahendusi pakkuv ettevõte Läänemere piirkonnas.

Väärtused

– Kliendile kasulik
– Väärtust kasvatav
– Keeruline lihtsaks
– Minust sõltub
– Ohutus eelkõige

Statistika

Eesti Energias töötab ligi 5800 inimest ja 70% töötajatest on haridus reaalainete valdkonnas.
Iga 6. uus töötaja on varem olnud Eesti Energias praktikal.

Töö- ja praktikapakkumised

Tudengite seas fokuseerime kõigepealt inseneri-erialadel (elekter, automaatika, mehaanika, soojus jne) ja IT erialadel
IT-alased praktikakohad:
– Kesksetesse teenustesse IT-projektijuhtimine
– IT-süsteemide administreerimine
– IT-abi
– Küberturvalisus Inseneripraktikakohad:
– automaatika insener
– elektriinsener
– konstruktor
– … loetelu täpsustub 1.veebruariks

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

→ võimaldame Sul teha tähenduslikku tööd ning panna end proovile reaalsetes töösituatsioonides
→ tagame Sulle juhendaja, kellega püstitad selged eesmärgid ja jälgid nende täitmist
→ pakume võimalust õppida professionaalsetelt ja toredatelt kolleegidelt
→ anname Sulle suurepärase lähtekoha ja kogemustepagasi edasiseks karjääriteeks
→ märkame ja tunnustame Sinu panust ja maksame Sulle osaluspraktika korral töötasu
→ usume Sinu võimekusse ja ootame Sinult pühendumist

Kontaktid

praktika@energia.ee

Koduleht: energia.ee