Eesti Energia AS

Tulevikuvisioonid

Eesti Energia visioon on olla põlevkivienergia tehnoloogia liider maailmas ja oma klientidele innovaatilisi digitaalseid energialahendusi pakkuv ettevõte Läänemere piirkonnas.

Väärtused

— Kliendile kasulik
— Väärtust kasvatav
— Keeruline lihtsaks
— Minust sõltub
— Ohutus eelkõige

Statistika

Eesti Energias töötab ligi 5800 inimest ja 70% töötajatest on haridus reaalainete valdkonnas.
Iga 6. uus töötaja on varem olnud Eesti Energias praktikal.

Töö- ja praktikapakkumised

Tudengite seas fokuseerime kõigepealt inseneri-erialadel (elekter, automaatika, mehaanika, soojus jne) ja IT erialadel
IT-alased praktikakohad:
— Kesksetesse teenustesse IT-projektijuhtimine
— IT-süsteemide administreerimine
— IT-abi
— Küberturvalisus Inseneripraktikakohad:
— automaatika insener
— elektriinsener
— konstruktor
— … loetelu täpsustub 1.veebruariks

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

→ võimaldame Sul teha tähenduslikku tööd ning panna end proovile reaalsetes töösituatsioonides
→ tagame Sulle juhendaja, kellega püstitad selged eesmärgid ja jälgid nende täitmist
→ pakume võimalust õppida professionaalsetelt ja toredatelt kolleegidelt
→ anname Sulle suurepärase lähtekoha ja kogemustepagasi edasiseks karjääriteeks
→ märkame ja tunnustame Sinu panust ja maksame Sulle osaluspraktika korral töötasu
→ usume Sinu võimekusse ja ootame Sinult pühendumist

Kontaktid

praktika@energia.ee

Koduleht: energia.ee