Eesti Töötukassa

Tulevikuvisioonid

Oleme parim ja teisi innustav tööturu organisatsioon Eestis ja Euroopas.

Väärtused

  • Usaldus
  • Koostöö
  • Uuenduslikkus

Statistika

Töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest. Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist. Teeme koostööd ligi 13000 koostööpartneriga.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Oleme tööandjana eeskujuks, sest meil on mitmekesine ja töötajaid kaasav organisatsioon.
Meil on asjatundlikud ja parimate kogemustega töötajad ning meie töö on mõjus ja efektiivne.

Kontaktid

info@tootukassa.ee
infotelefon 15501
Skype’ilt infotelefonile: tootukassa

Facebook: facebook.com/eestitootukassa
Koduleht: tootukassa.ee