KPMG Baltics OÜ

Tulevikuvisioonid

KPMG on jõuliselt arenev jätkusuutlik äriühing, kes loob oma töötajate jaoks keskkonna kõrgete sihtide saavutamiseks ja on turul ambitsioonikas suunanäitaja. KPMG’s pakume oma klientidele kõrgekvaliteedilist teenust ja töötajatele inspireerivat ning arendavat töökeskkonda. Kuulume Põhjamaade, täpsemalt Soome koosseisu, kellega koos on meie eesmärk kasvada lähiaastatel suurimaks nõustamis- ja audiitorteenuseid pakkuvaks ettevõtteks Eestis.

Väärtused

KPMG töötajaid kogu maailmas ühendavad ühised väärtused, mis määravad ära selle, kes me oleme ja kuidas käitume nii oma klientide kui ka üksteisega. Meie väärtused aitavad meil üheskoos tulemuslikult tegutseda ja tunda end globaalse organisatsiooni liikmena.
• Anname eeskuju – tegutseme alati nii, et meie käitumine võiks olla eeskujuks nii kaastöötajatele kui ka klientidele.
• Austame isiksust – peame lugu inimesest sellisena, nagu ta on, tunnustame igaühe teadmisi, oskusi ja kogemusi nii üksikisiku kui ka meeskonnaliikmena.
• Töötame üheskoos – toome välja üksteise parimad omadused ning loome tugevad ja tulemuslikud töösuhted.
• Suhtleme avatult ja ausalt – anname õigeaegselt teavet, selgitusi ja nõu ning pakume välja edasiviivaid lahendusi, keerukates olukordades talitame otsusekindlalt ja otsekoheselt.
• Tugineme faktidele ja toome selgust – eelduste paikapidavust kontrollides ja faktidesse süvenedes kinnistame oma mainet usaldusväärse ja erapooletu ärinõustajana.
• Edendame ühiskonda – tegutseme oma ettevõtte vastutustundlike esindajatena ning ühiskonnas töötamise kaudu täiendame oma oskusi, kogemusi ja arusaamu.
• Tegutseme usaldusväärselt – järgime oma töös alati kõrgeimaid kutsestandardeid, anname asjalikku nõu ja säilitame kindlalt oma sõltumatuse.

Statistika

KPMG on ülemaailmne auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustik, mis tegutseb 154 riigis ning mille liikmesfirmades üle maailma töötab kokku üle 197 000 spetsialisti. KPMG liikmesfirmade klientide seas on 84% globaalse Fortune 500 ettevõtetest. KPMG tegutseb Eestis alates 1992. aastast ning kuulume Soome KPMG koosseisu. KPMG Eesti kontoris töötab üle 130 audiitori ja nõustaja, Soome KPMG-s töötab üle 1000 ning Põhjamaades kokku ligi 5000 asjatundjat.

Töö- ja praktikapakkumised

Finantshuviline – just Sind me otsime! KPMG ootab oma ridadesse laia silmaringiga kõrgkoolilõpetajaid ja kogenud spetsialiste, keda köidab töö auditi, maksude, äri- ja ITnõustamise vallas. Hetkel on KPMG’sse eriti oodatud töötajad nii auditi, raamatupidamise kui IT-nõustamise (küberturvalisus) valkondadesse. Meie töö- ning praktikavõimalused on üleval www.kpmg.ee veebilehel ja KPMG facebooki lehel. Kui Sa ei leia endale nende hulgast sobivat, anna enda soovist märku: hr@kpmg.ee

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

KPMG-s on haritud, nooruslik ja ühtehoidev 130-liikmeline meeskond, kus iga töötaja on oluline. Meie inimesed on andekad, pühendunud ja ambitsioonikad ning kes soovivad enamat, kui lihtsalt tööl käia. Toetame KPMG’s oma töötajate pidevat arengut ning pakume häid töötingimusi, sisukat motivatsioonipaketti ja huvitavaid tööülesandeid. KPMG’s astud Sa karjäärilifti.

Kontaktid

Aadress: Narva mnt. 5, Tallinn
üldtelefon: +372 6 26 87 00 
e-post: kpmg@kpmg.ee
personaliosakonna e-post: hr@kpmg.ee

Koduleht: kpmg.ee