Maru Ehitus AS

Tulevikuvisioonid

Anname unistustele vormi. Lähtume kliendikesksest lähenemisviisist leides usaldusväärsed lahendused koos kvaliteetse teostusega.

Väärtused

Meisterlikkus, areng, riskiteadlikkus, usaldusväärsus

Statistika

Töötajate arv koos tütarettevõtetega 276

Töö- ja praktikapakkumised

Maru Ehitus AS pakub objektiinseneri, töödejuhataja, projekteerija, elarvestaja praktikakohti. Maru Metall otsib kvaliteedispetsialisti või logistiku praktikante oma tootmisesse. Ardusse, Kose valda.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Oleme avatud ja loomingulised insener-tehniliste lahenduste väljatöötamisel ning teostamisel.Rakendame uusi tehnoloogiaid ning töövõtteid. kasutame BIM-tehnoloogiat. Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust, mille alustalaks on vastutuse võtmine oma tegevuses.

Kontaktid

Ave Jürvetson 
Perosnalispetsialist
e-mail: ave.jurvetson@maru.ee 
tel: 5399 9134

Koduleht: maru.ee