Nordecon AS

Tulevikuvisioonid

Nordeconi visiooniks on olla ehitusala eelistatuim partner kliendile, alltöövõtjale, töötajale.

Väärtused

Professionaalsus
Professionaalsete ehitajatena kasutame asjakohaseid töövõtteid ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud kvaliteedistandardeid. Meie töötajad on tulemusele orienteeritud ja uuendusmeelsed, ühendades edukalt pikaajalise ehitusalase kogemuse innovatsiooni pakutavate võimalustega.

Avatus
Tegutseme avatult ja läbipaistvalt. Järgime ehitusvaldkonna häid tavasid ning seisame nende eest ka ühiskonnas tervikuna.

Usaldusväärsus
Usaldusväärse partnerina peame kinni antud lubadustest ega võta riske klientide arvel. Koostöös oleme valmis lahendama kõiki ehitusalaseid väljakutseid parima tulemuse nimel.

Statistika

Nordeconi kontsernis on 720 töötajat, kellest 425 kuuluvad insener-tehnilise personali hulka. Kontserni 2017.a. kolme kvartali käive oli 175 miljonit eurot ja puhaskasum 2,7 miljonit eurot (2016.a. kogukäive 183 miljonit eurot ja puhaskasum 3,9 miljonit eurot). Ca 75% müügitulust tuleb hoonete ja 25% rajatiste segmendist. Nordecon tegutseb Eesti, Rootsi, Ukraina ja Soome turgudel. Välisturgude osakaal kogu müügitulust on 5%.

Töö- ja praktikapakkumised

Nordeconi kontsernis on praktikandid ja noored tublid töötajad alati oodatud. Tudengeid ootame eelkõige ehitusobjektidele tööjuht-praktikantideks ja objektiinsenerideks, aga ka ehituse ettevalmistamisega tegelevatesse ja muudesse ehitustegevust toetavatesse osakondadesse (kvaliteet, eelarvestus, projekteerimine, sisseost, KVVKJ, elekter, geodeesia). Teedeehituse divisjonis on võimalik oma oskusi proovile panna teetöölise või meistrina.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Soodustame töötajate arengut, pakkudes vajadustele vastavaid koolitusi ja kogemustest lähtuvaid karjäärivõimalusi. Väärtustame oma inimesi, tagades kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi.
Kui töökorraldus objektil või osakonnas võimaldab, siis soovi korral saame pakkuda osalise koormusega töötamist kooli kõrvalt.

Kontaktid

Pärnu mnt 158/1 Tallinn
tel: 615 4400

Koduleht: nordecon.com
Facebook: facebook.com/nordecon