Riigikantselei

Tulevikuvisioonid

Avalikus teenistuses töötavad nii ametnikud kui töötajad. Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine.

Väärtused

Avalik teenistus tähendab töötamist riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Peamised põhimõtted, millest kõik teenistujad oma töös lähtuma peavad on kirja pandud ametniku eetikakoodeksisse.

Lisainfo: eesti.ee, riigikantselei.ee

Statistika

Tippjuhte on Eesti avalikus teenistuses 98 – ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, riigi peaprokurör ning Kaitseväe juhataja.

Tippjuhte ühendab soov teha väljakutseid pakkuvat ja vastutusrikast tööd, osaleda Eesti tulevikku kujundavate otsuste tegemisel, panustada rahvusvahelisse koostöösse ja aidata kaasa Eesti riigi arengule.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Töö- ja praktikapakkumised

Võti Tulevikku messil on Sul võimalus lähemalt tutvuda Riigikantselei poolt korraldatava avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammiga.

Tegemist on 18 kuud kestva stardikiirendusprogrammiga, mille eesmärk on tuua noori ja võimekaid inimesi avalikku teenistusse, et kasvatada neist ühtseid väärtusi kandvat ja võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust kohe tööle asudes tippjuhi silmade kõrguselt.
* Iga programmis osaleja hakkab tööle peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedal.
* Programmi käigus saab talent võimaluse roteerida erinevatesse asutustesse, ministeeriumitesse või Riigikantseleisse ning võtta osa stažeerimisest mõnes Eesti välisesinduses.
* Samal ajal osaleb talent aktiivselt ka arendustegevustes ning saab tuge isiklikult tuutorilt, mentorilt, arengunõustajalt, professionaalselt coachilt ja koolitajatelt.

Programmi lõppedes on osaleja saanud mitmekülgse kogemuse ja hea ettekujutuse Eesti avaliku teenistuse toimimisest. See aitab tulevikus kandideerida põnevatele ametikohtadele ja sillutada teed tippjuhi karjääri poole.

Juhtimistalentide programmi kandideerimise avame 10.aprillil. Programmi valitud asuvad arendustegevustesse augusti lõpul ning tööle 3.septembril.

Ootame Sind kandideerima, kui oled lõpetanud või lõpetamas oma magistriõpingud, tunned, et soovid kaasa rääkida Eesti tuleviku kujundamisel ning usud, et Sinus on potentsiaali, et kogemuse kasvades asuda tööle avaliku teenistuse tippjuhina.

Juhtimistalente ootavad:
* Haridus- ja Teadusministeerium (2)
* Justiitsministeerium (1)
* Maaeluministeerium (1)
* Siseministeerium (1)
* Sotsiaalministeerium (1)
* Maksu- ja Tolliamet (1)
* Päästeamet (1)
* Statistikaamet (1)
* Terviseamet (1)

Programmi rahastatakse juhtimistalentide koduasutuste ja Riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Lisainfo veebilehel riigikantselei.ee/juhtimistalent ja Facebookis > Juhtimistalentide programm

Küsimuste korral helista julgelt programmi koordinaatorile Terje Veide 693 5458 või kirjuta e-postile tippjuhid@riigikantselei.ee

Kohtumiseni messil!

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Avalikus teenistuses töötades saad:
* osaleda Eesti ajaloo kujundamises – seada Eesti riigi tegevussuundi, näha oma töö vilju Eesti elu arengus, lüüa kaasa laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Sul on võimalus muuta Eesti elu paremaks!
* aidata inimesi – oled vahendajaks riigi ja kodaniku vahel ning saad oma töö ja töössesuhtumisega teha head igale inimesele, kes Sinu poole pöördub.
* arendada iseennast – avalikus teenistuses puutud kokku paljude huvitavate inimestega sh oma eriala tipptegijatega kodu- ja välismaalt, samuti huvitavate ning põnevate olukordade ja ülesannetega.

Kõik avaliku teenistuse töökuulutused leiad siit:
rahandusministeerium.ee/et/avalikud-konkursid

Kontaktid

Kontaktisik: Terje Veide
E-post: tippjuhid@riigikantselei.ee
Telefon: +372 693 5458

Koduleht: riigikantselei.ee