AS TREV-2 Grupp

Tulevikuvisioonid

Meie eesmärk on pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi. Ehitades ja hooldades insener-tehnilisi rajatisi, tahame tõsta inimeste elukvaliteeti ja turvalisust.

Väärtused

Oleme VASTUTUSTUNDLIKUD:
– Täidame oma lubadused
– Hoolime keskkonnast, klientidest, kolleegidest ja iseendast
– Käitume eetiliselt
– Tunnistame enda vigu ja õpime nendest

Oleme TULEMUSLIKUD:
– Planeerime aega ja juhime ennast
– Teeme töö korrektselt kohe esimesel korral
– Rakendame kasulikke ja ühiste eesmärkidega arvestavaid lahendusi
– Koostöös suudame rohkem
– Näeme suuremat pilti ja enda osa selles

Oleme ASJATUNDLIKUD:
– Valdame oma eriala
– Arendame ennast pidevalt
– Jagame oma teadmisi kolleegide ja klientidega
– Oleme eeskujuks oma meeskonnale

Oleme LEIDLIKUD:
– Otsime uusi võimalusi
– Julgeme aktiivselt uusi lahendusi pakkuda
– Lööme uute lahenduste aruteludel kaasa

Statistika

AS-is TREV-2 Grupp töötab ligukaudu 400 inimest. Ettevõtte 2017.a. kolme kvartali käive oli 49,5 miljonit eurot ja puhaskasum 3 miljonit eurot.

Töö- ja praktikapakkumised

Oleme alati valmis oma meeskonda täiendama erialase kõrghariduse omandanud ja haridust omandavate noortega. Praktika käigus pakume võimalust õppida kogenud inseneridelt ja ennast töösituatsioonides proovile panna.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

AS TREV-2 Grupp pakub Sulle huvitavat ja vastutusrikast töökogemust ühes Eesti suurimas taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ja hooldamisele keskendunud ettevõttes, väärilist tasu, kaasaegset töökeskkonda ning professionaalset meeskonda.
Meie põhilised tegevusvaldkonnad on: teede, sildade ja raudteede ehitus; keskkonnaehitus; asfaldi tootmine; teede hoole; maavarade kaevandamine ning liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldamine. AS TREV-2 Grupp hindab oma töötajates väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele, koostööle ja tulemuslikkusele.

Kontaktid

AS TREV-2 Grupp
Pärnu mnt 463, Tallinn
personal@trev2.ee

Koduleht: trev2.ee