Rahapesu Andmebüroo

Põhivaldkond: FINANTS JA AVALIK SEKTOR

Kontakt

Kätlin Sõnum,
cv@fiu.ee
 

Koduleht: www.fiu.ee

Ettevõtte väärtused

Avatud dialoogile, suunatud innovatsioonile, nähtav kompetentsikeskus
 

Visioon

Finantsluureteavet kogudes, analüüsides ja seda jagades tagada finantstehingute läbipaistvus ja ausus, et seeläbi ennetada ja tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ja finantssanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.
 

Töö- ja praktikavõimalused

Praktikavõimalused järelevalve, strateegilise analüüsi, õiguse ja kommunikatsiooni valdkonnas
 

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Rahapesu Andmebüroos kuulud Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kompetentsikeskusesse, kuna meie meeskond koosneb valdkonna parimatest ekspertidest ja oma ala suunanäitajatest. Koos loome innovatsiooni, tegeledes igapäevaselt intelligentseimate ja digiteadlike lahenduste kasutuselevõtuga, olles nähtavalt suunaandjaks nii avalikus kui erasektoris.
 

Kontakt

Kätlin Sõnum,
cv@fiu.ee
 

Koduleht: www.fiu.ee