AS Connecto Eesti

Põhivaldkond: EHITUS

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn

www.connecto.ee

Ettevõtte väärtused

Ühtehoidev meeskond, õiged töövahendid, pidev areng.

Visioon

Töötame Connectos selle nimel, et kindlustada katkematu elektri- ja sideteenuste kättesaadavus, millest sõltuvad nii tavakodanikud, kogukonnad, ettevõtted kui ka riik.

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame praktikale kutse- ja kõrgkoolide tudengeid järgmistesse valdkondadesse: elektri- telekomi- ja gaasivõrkude ehitus ja hooldus, geodeesia, projekteerimine.

Statistika

350 töötajat

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Praktika Connectos annab võimaluse omandada kogemusi õpitaval erialal kogenud juhendaja kõrval. Osaluspraktika on tasustatud vastavalt panusele. Vastastikusel sobivusel on võimalik edasi tööle jääda.

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn

www.connecto.ee