AS Eesti Raudtee

Põhivaldkond: RAUDTEEINFRASTRUKTUURI MAJANDAMINE 

Muud valdkonnad: Ehitus, Energeetika,  Logistika, Telekommunikatsioon, Automaatika

Kontakt

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee

Kristi Rand, tel.53037755 

Koduleht: www.evr.ee/tuletoole

Ettevõtte väärtused

Eesti Raudtee põhiväärtused on koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus.

Visioon

Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks.

Missioon

Olla raudteealane kompetentsikeskus ning tagada ohutu ja efektiivne teenus raudteel.

Statistika

Eesti Raudtee kliendid on nii kauba- kui ka reisijateveo raudtee-ettevõtjad. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Meie ettevõttes töötab üle Eesti veidi üle 700 töötaja, kellest 58% on mehed ja 42% naised. Keskmine tööstaaž 17 aastat. Tööjõu voolavus 5,77%

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame praktikale ka välistudengeid.

Meie ettevõttes töötavad väga paljude erialade esindajad ja praktikat võimalik sooritada oma ala professionaalide juures, saades samas ainulaadse võimaluse tutvuda raudteega eripäradega. Sellised valdkonnad on näiteks liiklusjuhtimine, ehitusjuhtimine, projektijuhtimine, teede ja sildade ehitus, telekommunikatsioon, automaatika ja turvangusüsteemid, elektrisüsteemid ja palju muud, mis on vajalikud raudteetaristu korrashoiuks, arenguks ja raudteeliikluse korraldamiseks. Mitmeid elukutseid saab õppida kohapeal ja asuda tööle väljaõppe ajal, näiteks liikluskorraldajad ja teetöölised.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Taristuettevõttena on meil oluline mõju Eesti ühiskonna arengule. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, haridusasutuste ja teaduskeskustega ning oleme muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel. Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikke vahendeid ning väldime raudtee taristul igati keskkonna saastumist. Oleme liikmed mitmes vastutustundlikku juhtimist edendavas organisatsioonis ja meile on omistatud 2019. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldmärgis. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest nagu raudteeliikluse elektrifitseerimine ja taristu ohutustaseme tõstmine, sh rongikiiruse tõstmine 160 km/h.

See on Sinu võimalus teha ajalugu.

Kontakt

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee

Kristi Rand, tel.53037755 

Koduleht: www.evr.ee/tuletoole