AS Tallinna Lennujaam

Põhivaldkond: LENNUNDUS

Muud valdkonnad: Ehitus, Energeetika, Infotehnoloogia, Logistika, Majandus, Mehaanika

Kontakt

Sigrid Savest

Tel: +372 506 1013

E-mail: sigrid.savest@tll.aero

Koduleht: https://www.tallinn-airport.ee/

Ettevõtte väärtused

Oleme Eesti õhuväravaks ning visiitkaardiks ning etendame olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Oleme üks kõrgeima mainega ettevõtteid Eestis, pakkudes missiooniga tööd, mille tulemusena saadetakse iga päev teele tuhandeid reisijaid! Igapäevases tegevuses lähtume oma väärtustust, olles nii maailma koduseim lennujaam oma töötajatele, partneritele ja reisijatele!

Usaldusväärne

  • Tegutseme asjatundlikult ja tõhusalt
  • Täidame oma lubadusi
  • Teeme otsuseid läbimõeldult
  • Meie äritegevus on aus, läbipaistev ja eesmärgipärane

Avatud

  • Oleme alati avatud koostööle
  • Leiame kliendi vajaduste ja ettevõtte huvide ühisosa
  • Üllatame uudsete võimaluste ja nutikate lahendustega

Hooliv

  • Hoolime oma reisijatest, klientidest ja partneritest
  • Hoolime oma kolleegidest, töötajatest ja ettevõttest
  • Hoolime oma kogukonnast ja Eesti ühiskonnast laiemalt

Visioon

Atraktiivseim lennujaam​ Euroopas

Missioon

Ühendame Eesti maailmaga

Statistika

2022. aasta lõpus töötas kontsernis Tallinna Lennujaam kokku 586 töötajat, kellest 349 töötas AS-is Tallinna Lennujaam ja 237 AS-is Tallinn Airport GH. Kontsernis töötab 212 naist ja 380 meest ning viieliikmelises juhatuses on kolm meest ning kaks naist. Juhtivatel kohtadel töötab 26 naist ja 41 meest, kelle keskmine vanus on 38,9 aastat. 2022. aastal läbis Tallinna lennujaama kokku 2,7 mln reisijat ning regionaalseid lennujaamasid pea 64 000 reisijat.

Töö- ja praktikavõimalused

Töö ja praktikavõimaluste info: https://www.tallinn-airport.ee/too-lennujaamas

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Lennujaam on põnev praktikakoht ja pakub võimalust näha lähedalt koostöö olulisust ning seda, kuidas ühendame Eesti maailmaga. Iga päev kannavad kõik lennujaama töötajad hoolt selle eest, et reisijad ja õhusõidukid saaksid siit mõnusalt teele saadetud ja samamoodi koduselt vastu võetud, unustamata seejuures ohutust. Lennujaamas töötab omajagu inimesi, kes on siia kooli ajal praktikale sattunud ning siia aastateks tööle jäänud. Lennunduses on see miski, midagi maagilist, mis inimesi siia toob!

Raamatupidamise valdkonna tudengeid võtame vastu üks korda aastas ning valik toimub konkurssi alusel, mille kohta avaldame info nii lennujaama välis- kui ka sotsiaalmeedias. Praktikat puudutavate küsimuste korral võta ühendust lennujaama värbamispartneri Sigrid Savestiga aadressil sigrid.savest@tll.aero.

Lennujaam annab tööd paljudele tehnika, tehnoloogia, lennunduse ja klienditeeninduse erialade oskustöölistele ja spetsialistidele Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Tartu lennujaamades ning Kihnu ja Ruhnu lennuväljal.

Kontserni kuulub tütarettevõte Tallinn Airport GH, kus on õhusõidukite ja reisijate teenindamisega seotud ametikohad. Huvitava ja arenguvõimalusi pakkuva töö võivad meie organisatsioonis leida nii ametikooli kui ka kõrgkooli lõpetajad.

Oleme Eesti visiitkaardiks ja õhuväravaks ning kanname seda rolli uhkusega! Ootame Sind maailma koduseima lennujaama meeskonda! 

Kontakt

Sigrid Savest

Tel: +372 506 1013

E-mail: sigrid.savest@tll.aero

Koduleht: https://www.tallinn-airport.ee/