CGI Eesti AS

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Kontakt

Eva Haan, Värbaja
eva.haan@cgi.com, 5919 3220

Mari Lüdimois, HRBP
mari.ludimois@cgi.com, 5886 1114

Koduleht: https://www.cgi.com/en
https://www.cgi.ee/et

Ettevõtte väärtused

Partnerlus ja kvaliteet
Objektiivsus ja ausus
Omanikutunne ja jagamine
Respekt
Finantsiline tugevus
Sotsiaalne vastutus

Visioon

Our Dream
To create an environment in which we enjoy working together and, as owners, contribute to building a company we can be proud of.
Soovime luua keskkond, kus me naudime koos töötamist ja kus me omanikena panustame ettevõtte arendamisse, mille üle võime uhked olla.

Our Vision
To be a global world class IT and business process services leader helping our clients succeed.
Oleme globaalne juhtiv IT- ja äriprotsesside teenuste pakkuja, aidates meie klientidel edu saavutada.

Our Mission
To help our clients succeed through outstanding quality, competence and objectivity, providing thought leadership and delivering the best services and solutions to fully satisfy client objectives in information technology, business processes, and management.
Aitame oma klientidel edu saavutada silmapaistva kvaliteedi, kompetentsi ja objektiivsuse kaudu, pakkudes läbimõeldud juhtimist ning parimaid teenuseid ja lahendusi, mis vastavad täielikult kliendi eesmärkidele infotehnoloogia, äriprotsesside ja juhtimise valdkonnas.

In all we do, we are guided by our Dream, living by our Values to foster trusted relationships and meet our commitments now and in the future.
Kõiges, mida me teeme, juhindub me oma unistustest, elades oma väärtuste järgi, et edendada usalduslikke suhteid ja täita oma kohustusi nüüd ja tulevikus.

Statistika

CGI on esindatud 40 riigis 400 kontoriga. Ülemaailmselt töötab CGIs 77000+ spetsialisti, millest 21000+ Põhja ja Lõuna Ameerikas, 41000+ Euroopas ning 14000+ Aasis ja Austraalias.
Eestis töötab 190 spetsialisti, neist 114 Tallinnas ja 76 Tartus, meist 36% on naised ja 64% mehed. Noorim meie ettevõttes on 21 aastane ja kogenuim 81 aastane, rahvusi meie Eesti kontorites on kuskil 10 ringis.

Töö- ja praktikavõimalused

CGI Eesti otsib pidevalt töötajaid – CGI Eesti iga-aastane kasvu eesmärk on 5 – 10 %, mis töötajate arvus tähendab 9 -19 uut ametikohta. Suurim vajadus on Java, front-end, back-end, erinevat konsultantide ja arendajate järgi. Parima ülevaate saad, kui külastad CGI karjäärilehte https://www.cgi.com/en/careers või helistades meie Värbajale (kontakt all).

CGI Suve Ülikool – igal aastal korraldab CGI ühekuise praktikaprojekti, juuli-augusti jooksul, mis toimub samaaegselt meie Tallinna ja Tartu kontoris. Suve Ülikooli praktikprogrammiks valitakse kaks 5-6 liikmelist meeskonda, kes peavad välja töötama toote – lähteülesandest töötava lahenduseni. Lähteülesande saame me oma kauaaegsetelt klientidelt.

Suve Ülikooli registreerumine kuulutatakse välja märtsis CGI sotsiaalmeedia kanalite (FB: CGI Eesti & Instagram: CGIEesti) kaudu, see on üleval CV-Online’is ja leitav ka meie karjääri lehel https://www.cgi.com/en/careers.

Samas, aasta ringi on võimalik meile praktikale tulla vastavalt kokkuleppele. Saatke sooviavaldus oma seniste kogemuste ja huvidega e-mailile hr.ee@cgi.com või eva.haan@cgi.com ja me võtame teiega ühendust.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

CGI on suur ülemaailmne IT konsultatsiooni ja teenuseid pakkuv korporatsioon, mille asutaja omanikel on väga kindlad põhimõtted – CGI ei ole müügiks ja Me kasvame pideval. CGI loob koos klientidega elumuutvaid tooteid ja lahendusi, ka sotsiaalselt tõsistele probleemidel, sealjuures oleme muhedad, top-down and right-to-left sotsiaalselt vastutustundlikud ja meil on pakkuda üsna arvestatav hüvede pakett.

Meie Suve Ülikooli praktikaprogramm on väga äge meeskondlik pingutus väga kogenud ekspertide ja juhendajate käe all. Projektid lõpetatakse presentatsiooniga ja piduliku lõputseremooniaga.

Eelmise aasta (2019) kümnest praktikandist muutis kuus oma praktikalepingu töölepinguks. Õige mitu neis tõdes, et ta õppis selle kuu jooksul meie juhendaja käe all isegi natuke rohkem teatud küsimustes, kui kuue kuuga ülikoolis.

Tava praktikantide hulgast on vähemalt 30 % muutnud oma praktikalepingu töölepinguks.

Kontakt

Eva Haan, Värbaja
eva.haan@cgi.com, 5919 3220

Mari Lüdimois, HRBP
mari.ludimois@cgi.com, 5886 1114

Koduleht: https://www.cgi.com/en
https://www.cgi.ee/et