Comatec

Põhivaldkond: MEHAANIKA

 

Kontakt

Eesti osakonna juht: Esko Aura esko.aura@comatec.ee

Koduleht: www.comatec.fi/en/

ETTEVÕTTE VÄÄRTUSED

  • Kliendirahulolu,
  • pidev õppimine,
  • kasumlikkus,
  • kasv,
  • koostööoskused

Visioon

Kõige nõutum disainiekspert ja partner tehnoloogiatööstuses.

missioon

Aitame oma klientidel teha investeerimisotsuseid tulusamalt.

Statistika

8 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Mehaanika projekteerimisinsener

Miks peaks tudengid just teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume oma töötajatele pidevat koolitust, kaasaegseid disainitööriistu ja head tööõhkkonda.

Contact

Department Manager, Esko Aura esko.aura@comatec.ee

Homepage: www.comatec.fi/en/