Eesti Energia AS

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: Infotehnoloogia, Keemia/materjaliteadus, Majandus, Mehaanika, Tootmine

Kontakt

praktika@energia.ee

Koduleht: www.energia.ee

04.03 kl 16.00 seminar teemal:
“Energiainnovatsioom: IT väljakutsed ja võimalused”

Ettevõtte väärtused

Kliendile kasulik – saame olla edukad ainult siis, kui loome kliendile väärtust.

Väärtust kasvatav – keskendume ennekõike tegevustele, mis loovad suuremat väärtust.

Keeruline lihtsaks – muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks.

Ohutus eelkõige – meie tegevus on alati seotud riskidega keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu arvestame alati tööohutuse, tervise ja keskkonnaga.

Minust sõltub – minu energia, tahe ja vastutustunne tagavad ühiste eesmärkide saavutamise.

Visioon

Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisse.

Statistika

Tegutseme Baltikumi, Soome ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul.

Meil on kokku ligikaudu 4500 töötajat ja üle 600 000 kliendi.

70% meie töötajatest on omandanud hariduse reaalainete valdkonnas. 

10% meie uutest töötajatest (2019) on olnud varem Eesti Energias praktikal.

Töö- ja praktikavõimalused

Eesti Energia pakub üle 100 erineva praktikakoha. Ootame enda juurde praktikale järgmiste erialade tudengeid: infotehnoloogia, inseneri (elektroenergeetika, mehhatroonika, energiatehnoloogia ja soojusenergeetika), majanduse, õiguse, personali, kommunikatsiooni, turunduse ja keskkonna.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Praktika ajal jagame Sinuga tuleviku tehnoloogiamaailma teadmisi. Kõik Eesti Energia praktikandid saavad teha tähendusega tööd, mis loob lisaväärtust Eestile ja Baltikumile tervikuna. Tulemuste saavutamisel toetame Sinu teed, jagame oma teadmisi ja näitame erialaseid perspektiive. Praktika ajal loome võimalused selleks, et saaksid ennast erialaselt teostada, õppida uusi asju ja välja pakkuda innovaatilisi lahendusi oma valdkonnas.

Kontakt

praktika@energia.ee

Koduleht: www.energia.ee

04.03 kl 16.00 seminar teemal:
“Energiainnovatsioom: IT väljakutsed ja võimalused”