Eesti Pank

Põhivaldkond: MAJANDUS

Kontakt

cv@eestipank.ee

Koduleht: https://www.eestipank.ee

Ettevõtte väärtused

• Asjatundlikkus

• Koostööle suunatus

• Usaldusväärsus

• Hoolivus

Visioon

Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Eesti Pank on tõhus ja uuendusmeelne organisatsioon ning Eesti tugevaim kompetentsikeskus makrotasandi majandus- ja finantsküsimustes.

Töö- ja praktikavõimalused

Statistika

Meie pangas on üksteist osakonda, kus töötab kokku u 230 kolleegi.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Eesti Pangas on palju võimalusi oma oskuste ja teadmiste arendamiseks. Meie juures on huvitav ja põnev, sa oled pidevalt päevakajaliste teemade sees ja majandusnäitajatega kursis. Meie teemad ja töövormid on mitmekesised: saad lugeda, analüüsida, kirjutada ja esineda. Eesti Pangas on inimesi, kellega tööalaseid teemasid arutada ning kelle käest vajadusel nõu küsida. Selline keskkond inspireerib ja aitab areneda. Kuna kuulume Euroopa Keskpankade Süsteemi, on meil unikaalne võimalus teha rahvusvahelist koostööd koos teiste Euroopa keskpankadega kolleegidega.

Kontakt

cv@eestipank.ee

Koduleht: https://www.eestipank.ee