Elering AS

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: Infotehnoloogia

Kontakt

Kadaka tee 42, Tallinn
info@elering.ee
Tel: 71 51 222

Koduleht: www.elering.ee

Ettevõtte väärtused

Vastutustunne
Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. Toimiv energiaturg koos turuosaliste võrdse kohtlemisega on parim viis varustuskindluse tagamiseks. Hindame iga töötaja panust, mis aitab täita kõrgel tasemel ühiskonna ees võetud kohustusi.

Pühendumus
Eleringi kõigil tegevustel on klient. Oleme pühendunud väärtuse loomisele klientidele ja klientide klientidele. Loome klientidele väärtust, ühendades meie inimeste pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Nii pakume parimaid lahendusi energiamajanduses.

Avatus
Energiasüsteem on kiires muutuses. Elering on avatud muutustele, dünaamiline. Loome uusi võimalusi ja toetame innovatsiooni energiamajanduses. Valmisolek muutusteks algab meie inimestest. Muutuste eestvedamiseks väärtustame igaühe initsiatiivi, julgust ja arengusoovi.

Visioon

Meie visioon on muuta Eesti energiavõrk ja turud Euroopa energiasüsteemi lahutamatuks osaks. Järgmine olulisim samm on sünkroniseerida Eesti Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga aastaks 2026. Samal ajal säilitame Eesti energiatarbijate varustuskindluse kõrge taseme, toetame Eesti majanduse konkurentsivõimet ja aitame täita kliimapoliitika eesmärke.

Statistika

Töötajate arv – 248

Töö- ja praktikavõimalused

Praktikaprogramm suvel ja tööpakkumine (IT analüütik)

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Miks töötada Eleringis? – https://elering.ee/miks-tootada-eleringis

Praktikaprogrammi raames saad näha ja kaasa lüüa oma ala spetsialistide käe all Eleringi põhitegevustes:

1) Eesti elektri ja gaasi põhivõrgu arendamine ja käitamine

  • saad osa alajaamade ning gaasijaotus- ja gaasimõõtejaamade käidukorraldajate igapäevatööst 
  • saad ülevaate Eesti elektri- ja gaasivõrgu planeerimise põhimõtetest
  • tutvud Eleringi tehnoloogiaekspertide ja projektijuhtide tööga
  • saad osa energiaturgude arendamisest
  • tutvud Eleringi suurobjektidega (avariireservelektrijaamad Kiisal, EstLink 1, EstLink 2)

2) Reaalajas elektri ja gaasi ülekanne ning Eesti elektri- ja gaasisüsteemi juhtimine

  • Praktika jooksul on võimalik tutvuda Eleringi juhtimiskeskuse töökorralduse ja dispetšerite tööga

Kontakt

Kadaka tee 42, Tallinn
info@elering.ee
Tel: 71 51 222

Koduleht: www.elering.ee