Elering AS

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Kontakt

Marion Jehe-Paisnik, personalispetsialist

marion.jehe-paisnik@elering.ee

+372 715 1222

http://www.elering.ee

Ettevõtte väärtused

Vastutustunne, pühendumus, avatus.

Visioon

VARUSTUSKINDLUS kliimaneutraalsel moel, toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet.

Töö- ja praktikavõimalused

Tööpakkumised energeetika ja IT valdkonnas, praktikavõimalused suvel energeetika valdkonnas.

Statistika

260 töötajat

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Suvise praktikaprogrammi raames saavad tudengid näha, mida meie eksperdid teevad, et hoida Eestis tuled põlemas ja toad soojas ning kaasa lüüa Eleringi põhitegevustes. Töötajatele pakume huvitavat ja mitmekesist tööd, kaasaegset töökeskkonda, koolitus- ja arenguvõimalusi, ühtehoidvat ja toetavat meeskonda ning toredaid ühiseid traditsioone.

Kontakt

Marion Jehe-Paisnik, personalispetsialist

marion.jehe-paisnik@elering.ee

+372 715 1222

http://www.elering.ee