Elering AS

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: Infotehnoloogia

Kontakt

Marion Jehe-Paisnik, personalispetsialist

marion.jehe-paisnik@elering.ee

Koduleht: http://www.elering.ee

Ettevõtte väärtused

  • Vastutustunne,
  • pühendumus,
  • avatus.

Visioon

VARUSTUSKINDLUS kliimaneutraalsel moel, toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet.

Missioon

Hoida Eestis tuled põlemas ja toad soojad.

Statistika

285 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Suvine energeetikaalane praktikaprogramm

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume huvitavat ja mitmekesist tööd, kaasaegset töökeskkonda, koolitus- ja arenguvõimalusi, ühtehoidvat ja toetavat meeskonda ning toredaid ühiseid traditsioone.

Kontakt

Marion Jehe-Paisnik, personalispetsialist

marion.jehe-paisnik@elering.ee

Koduleht: http://www.elering.ee