ELERING

Põhivaldkond: Energeetika

Muud valdkonnad: infotehnoloogia

Kontakt

Kadaka tee 42, Tallinn

https://elering.ee/ 

info@elering.ee 

infotelefon: 71 51 222

Ettevõtte väärtused

Vastutustunne

Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. Toimiv energiaturg koos turuosaliste võrdse kohtlemisega on parim viis varustuskindluse tagamiseks. Hindame iga töötaja panust, mis aitab täita kõrgel tasemel ühiskonna ees võetud kohustusi.

 

Pühendumus

Eleringi kõigil tegevustel on klient. Oleme pühendunud väärtuse loomisele klientidele ja klientide klientidele. Loome klientidele väärtust, ühendades meie inimeste pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Nii pakume parimaid lahendusi energiamajanduses.

 

Avatus

Energiasüsteem on kiires muutuses. Elering on avatud muutustele, dünaamiline. Loome uusi võimalusi ja toetame innovatsiooni energiamajanduses. Valmisolek muutusteks algab meie inimestest. Muutuste eestvedamiseks väärtustame igaühe initsiatiivi, julgust ja arengusoovi. 

Visioon

VARUSTUSKINDLUS kliimaneutraalsel moel, toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet. 

 

Missioon

Hoida Eestis tuled põlemas ja toad soojad. 

Statistika

Eleringis töötas 2023. aasta lõpu seisuga 291 inimest. Töötajate keskmine tööstaaž on pisut üle 11 aasta ning keskmine vanus 42 eluaastat. Töötajaskonnast kolmveerandi moodustavad mehed.

Eleringi on üle aegade iseloomustanud suhteliselt väike tööjõu voolavus. 2023. aastal vabatahtlik voolavus mõnevõrra vähenes, ulatudes 7,7%ni. Eleringi jaoks on oluline hoida tööjõu voolavus võrdlemisi madalal tasemel, et säilitada põhitegevuseks vajalik kõrge kompetentsitase. Selleks on vaja mõista töötajate ootusi ja kaasata neid organisatsiooni arendamisse. Enamik meie töötajatest on kõrgharidusega ning ligi pooled Eleringi töötajatest on omandanud magistri- või doktorikraadi.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Elering on Eesti energiasüsteemi selgroog, pakkudes tähendusrikast ja huvitavat tööd omaala professionaalidega, toetavat meeskonda, kaasaegset ja paindlikku töökeskkonda ning tugevat ühisürituste ja tegevuste traditsiooni.

Kontakt

Kadaka tee 42, Tallinn

https://elering.ee/ 

info@elering.ee 

infotelefon: 71 51 222