AS Eesti Raudtee

Põhivaldkonnad: Ehitus, mehhatroonika, energeetika, logistika

Contact

www.evr.ee

kristi.rand@evr.ee

53037755

Company values

Ausus, professionaalsus, uuendusmeelsus ja koostöö.

Our vision

Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks.

Mission

To be a railway competence center and to ensure safe and efficient service on the railway.

Statistics

Eesti Raudtee kliendid on nii kauba- kui ka reisijateveo raudtee-ettevõtjad. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214 km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Meie ettevõttes töötab üle Eesti ligikaudu 700 töötajat, kellest 58% on mehed ja 42% naised. Keskmine tööstaaž 17 aastat. Tööjõu voolavus 5,64%. 2023-ndal aastal võtsime tööle 86 uut töötajat.

Job and internship opportunities

www.evr.ee/tuletoole lehe kaudu saab meile kandideerida tööle ja praktikale. Lisainfot vaata ka meie LinkedIn’i, Facebooki ja Instagrami lehelt.

Why should students come to your company for an internship or work?

Meie ettevõttes töötavad väga paljude erialade esindajad ja praktikat võimalik sooritada oma ala professionaalide juures, saades samas ainulaadse võimaluse tutvuda raudteega eripäradega. Sellised valdkonnad on näiteks liiklusjuhtimine, ehitusjuhtimine, projektijuhtimine, teede ja sildade ehitus, telekommunikatsioon, automaatika ja turvangusüsteemid, elektrisüsteemid ja palju muud, mis on vajalikud raudteetaristu korrashoiuks, arenguks ja raudteeliikluse korraldamiseks. Mitmeid elukutseid saab õppida kohapeal ja asuda tööle väljaõppe ajal, näiteks liikluskorraldajad ja teetöölised. Taristuettevõttena on meil oluline mõju Eesti ühiskonna arengule. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, sh rahvuvaheliste ettevõtetega ja haridusasutustega ning oleme muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel. Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikke vahendeid ning väldime raudtee taristul igati keskkonna saastumist. Oleme liikmed mitmes vastutustundlikku juhtimist edendavas organisatsioonis ja meile on omistatud 2019. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldmärgis. 2023-ndal aastal omistati meile pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte hõbemärgis. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest nagu raudteeliikluse elektrifitseerimine ja taristu ohutustaseme tõstmine, sh rongikiiruse tõstmine 160 km/h.

Contact

 Meie peakontor asub Telliskivi 60/2, Tallinn.

Kristi Rand 53037755

 kristi.rand@evr.ee