Milrem AS

Main area: INFOTECHNOLOGY

Other fields: mechanics

Contact

careers@milrem.com

Home page: https://milremrobotics.com/

Company values

Uuenduslik, usaldusväärne, kliendisõbralik, paindlik.

Our vision

Milrem Robotics’i eesmärk on säästa ja päästa inimelusid asendades inimtööjõud ohtlikes olukordades ja ametites mehitamata süsteemidega. Oleme selle eesmärgi saavutamisel hea ja väljakutsuv partner oma töötajatele, klientidele kui ka teistele huvigruppidele.

Statistics

127 töötajat.

Job and internship opportunities

Insenerid, tarkvara arendajad, tarkvara testjad, süsteemiarhitektid, elektriinsenerid, mehhaanikainsenerid.

Why should students come to your company for an internship or work?

Milremi töötajad põhjendavad seda nii: „Milrem on üks ainsaid kohti, kus Eesti helgeimad pead saavad rakendada oma potentsiaalseid inseneeriaalaseid teadmisi, kuna võrreldes suurriikide ning nende tohutute auto ja muude tööstusharudega meie riigis sellised väljavaated üldiselt puuduvad.“

Contact

careers@milrem.com

Home page: https://milremrobotics.com/