Telia Eesti AS

Main area: TELECOMUNICATIONS

Other areas: Infotechnology

Contact

praktika@telia.ee

Home page: www.telia.ee/ettevottest/karjaar-telias/

03.03 kl 14.00 seminar teemal:
“5G avab maailma täis uusi võimalusi”

Company values

DARE
Me julgeme olla teerajajad, uuenduslikud ja kaasa rääkida.
CARE
Me hoolime oma klientidest, üksteisest, maailmast.
SIMPLIFY
Me lihtsustame elluviimist, meeskonnatööd ja toimimist.

Our vision

Telia missioon on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Seetõttu toetame ka haridust ja innovatsiooni, edendame digiühiskonda ning panustame ka Eesti kultuuri- ja muusikasündmustesse.
Meid innustab võimalus muuta tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks. Meil on tehnoloogiline kompetents, klienditundmine ja investeerimisvõimekus, et viia ellu visioon uue põlvkonna telkost.

Statistics

Telia Eestis töötas 2020 aasta lõpu seisuga 1693 töötajat, kellest:
Naisi 817 (48%)
Mehi 876 (52%)

Juhte on meil 159, kellest:
Naisi 75 (47%)
Mehi 84 (53%)

Töötajate keskmine vanus: 43 aastat
Kõige noorem kolleeg on 20 ja vanim 72

Keskmine tööstaaž: 12 aastat
Pikim staaž 53 aastat

Job and internship opportunities

Praktikale ootame peamiselt IT-erialade õppijaid, sest just neile on meil kõige rohkem võimalusi pakkuda. Noortelt ootame eelkõige huvi, avatust, iseseisvust ja tahet õppida!

Igal aastal pakume võimalust kuni 100 tudengile nii Eestist kui mujalt maailmast praktikale tulla. Oleme uhked ja rõõmsad, et iga viies praktikant on saanud ka meie kolleegiks.

Praktikakonkursid toimuvad aastaringselt, ent kõige rohkem võtame praktikante kevad-suvisel perioodil.

Why should students come to your company for an internship or work?

Praktika käigus saad töötada külg-külje kõrval oma ala tippudega, õppida parimatelt ning tõestada end võimaliku tulevase kolleegina.
Oleme rahvusvahelised, väärtustame mitmekesisust, kliendikesksust ja koostööd. Telias hindame paindlikkust. Kui töö võimaldab, saab praktikat sooritada ka eemalt.

Contact

praktika@telia.ee

Home page: www.telia.ee/ettevottest/karjaar-telias/

 

03.03 kl 14.00 seminar teemal:
“5G avab maailma täis uusi võimalusi”