Enefit

Põhivaldkond: Energeetika

Kontakt

career@enefit.ee; 

www.energia.ee

Ettevõtte väärtused

• Minust sõltub

• Kliendile kasulik

• Väärtust kasvatav

• Keeruline lihtsaks

• Ohutus eelkõige

Missioon

Kogu meie energia inimese heaks! 

Statistika

• Meil käib ligi 200 praktikanti aastas

• Keskmiselt iga 10. uus töötaja on varem olnud meie praktikant

• Üle 80 aasta kogemust Eestis

• Viis turgu – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

• Sinu karjääristart – Võimaldame sul teha tähenduslikku tööd rahvusvahelises ettevõttes ja panna end proovile lahendades väärtustloovaid tööülesandeid. Anname sulle suurepärase lähtekoha ja kogemustepagasi edasiseks karjääriteeks.

• Tasustatud praktika – Osaluspraktika on tasustatud. Me märkame ja tunnustame sinu panust.

• Tervisetugi – Panustame sinu ja sinu lähedaste vaimsesse ning füüsilisse tervisesse läbi tervisekindlustuse, meie spordiklubi ja Stebby mitmekesiste võimaluste.

• Toetav keskkond – Tulemuste saavutamisel toetame sinu teed, jagame oma teadmisi ja näitame erialaseid perspektiive.

• Kindel juhendaja – Tagame sulle juhendaja, kellega püstitad selged eesmärgid ja jälgid nende täitmist.

• Energy Step suveprogramm – Astu meiega sammud oma unistuste karjääriteel! Suviti toimub praktikantide ja stipendiaatide Energy Step – kaasame sind meie toredatesse ühistesse ettevõtmistesse ja arendustegevustesse.

 

Kontakt

career@enefit.ee; www.energia.ee