Eolane Tallinn AS

Põhivaldkond: Elektroonikatootmisettevõte

Kontakt

Suur-Paala 19, Tallinn.
Koduleht: https://eolane.ee/
Emaili aadress: eolane.tallinn@eolane.com.
Telefon: +372 6849 000

Ettevõtte väärtused

Lähedane- Väärtustame oma suhteid olles enesekindlad, üksteise suhtes ausad ning tähelepanelikud.

Agiilne- Teeme koostööd, planeerime, reageerime ja kohandame oma tegevusi, et tulla toime pidevalt muutuvas maailmas.

Asjatundlik- Olles oma ala asjatundjad, arendame ja jagame oma teadmisi, oskusi ning kogemusi uute väärtuste loomisel Pühendunud-Oleme teadlikud oma rollist ja uhked oma panuse ning mõju üle tööstusvaldkonnas, majanduses ja ühiskonnas.

Visioon

Esimene valik! Esimene valik klientidele – Esimene valik töötajatele

Missioon

Pakkuda maailmatasemel KLIEND kogemust. Saada parimaks ettevõtteks TÖÖTAJATE jaoks. Kindlustada FINANTS tulemused, et tagada meie iseseisvus ja kasv.

Statistika

280-töötajat

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Omandada kogemus ja areneda elektroonikatööstuses

Tasustatud praktikakoht

Töökeskkonda kaasaaegses hoones ja keskkonnas

Kontakt

Suur-Paala 19, Tallinn.
Koduleht: https://eolane.ee/
Emaili aadress: eolane.tallinn@eolane.com.
Telefon: +372 6849 000