EULE OÜ

Põhivaldkond: Insenertehniline projekteerimine elektri ja automaatika valdkonnas

Muud valdkonnad: konsultatsiooni-, koolitus- ja omanikujärelvalveteenused 

Kontakt

Aadress: Küberneetika maja, Akadeemia tee 21/6, Tallinn;

E-mail: eule@eule.ee;

Telefon: +372 50 18 069

Koduleht: www.eule.ee

Ettevõtte väärtused

  1. SÕLTUMATUS paigaldusettevõtetest
  2. Pikaajalised KOGEMUSED strateegilistel objektidel
  3. Läbimõeldud terviklikud lahendused, mis loovad MEELERAHU

Visioon

EULE visioon on olla aastaks 2025 omas ampluaas Eesti turul tuntud ja eelistatud ning usaldusväärne võtmepartner

Missioon

EULE eesmärgiks on aidata luua ja kasutusele võtta tehnoloogiaid meid ümbritseva keskkonna targemaks, turvalisemaks, mugavamaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamisel

Statistika

EULE meeskond on täna 6-liikmeline. EULE töötajate arvu kasv viimastel tegevusaastatel on olnud selges positiivses korrelatsioonis EULE valdkondliku haarde laienemise ja käibekasvuga. EULE plaanib kasvamist jätkata

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame praktikale ka välistudengeid.

Kasvufaasis EULE otsib enda tiimi hakkajaid, stabiilseid ja enda aega juhtida suutvaid õppureid, kel on loomupärane huvi elektri, automaatika ja tehnoloogia valdkonna vastu üldisemalt ning kelle silmad hakkavad särama, kui teemaks on automaatika- ja elektrisüsteemide (tugev- ja/või nõrkvool) BIM mudelis projekteerimine. Töötamise ajal on võimalik läbida ka koolipraktikad.

EULE töö- ja praktikavõimalustega saab tutvuda ka siin: https://eule.ee/karjaar

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

EULE pakub paindlikku tööaega ja võimalust seda kontori, kooli ning kaugtöökoha vahel jagada ning selget karjääriredelit ettevõtte sees, mis omakorda on seotud töötaja isikliku arengu ja töötasuga. Kuna EULE teostatavad projektid on huvitavad, kuid väljakutseid esitavad, siis tasakaalustavad seda esmaklassiliste töövahenditega rahulik töökeskkond ning harivad kuid meelelahutuslikud ettevõtmised

Kontakt

Aadress: Küberneetika maja, Akadeemia tee 21/6, Tallinn;

E-mail: eule@eule.ee;

Telefon: +372 50 18 069

Koduleht: www.eule.ee