Gren

Põhivaldkond: Roheenergia lahendused kaugküttest ja -jahutusest kuni taastuv- ja tööstusenergia teenusteni

Kontakt

https://gren.com/ee/
Tegevuskohad Pärnus, Tartus, Tallinnas ja Kohtla-Järvel
info.eesti@gren.com
447 7210

Ettevõtte väärtused

Usaldus

Austus

Lahendustele orienteeritus

Kliendikesksus

Visioon

Loome tuleviku energialahendusi juba täna

Missioon

Saavutame edu üheskoos ja jätkusuutlikult

Statistika

Müügitulu ~290 EURm

Energia müük 3.0 TWh

Varade maht 1.1 EURbn

Klientide arv >36,500

Töötajate arv > 500

Äritegevus 5 riigis

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Grenis töötame välja ja arendame roheenergia projekte alates keskkonda säästvast kaugküttest ja -jahutusest kuni taastuvenergial baseeruvate tööstusettevõtete energialahendusteni ja seejuures ütleme julgelt vabandustele “ei” ja tegutsemisele “jaa”. Pakume ainulaadset teekonda osaleda Greni äri laienemisel ja uute tehnoloogiliste lahenduste elluviimisel, paindlikku töökorraldust ja kaasaegset töökeskkonda. Ühine meiega, et viia ellu tulevikuvaatega energialahendusi juba täna!

Kontakt

https://gren.com/ee/
Tegevuskohad Pärnus, Tartus, Tallinnas ja Kohtla-Järvel
info.eesti@gren.com
447 7210