Harju Elekter AS

Põhivaldkond: TOOTMINE

Muud valdkonnad: energeetika, mehaanika, tööstus

Kontakt

personal@harjuelekter.com

Koduleht: www.harjuelekter.com

Ettevõtte väärtused

Areng – Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed. Täiendame pidevalt oma teadmisi, et arendada välja kaasaegseid tooteid. Hindame uuendusettepanekuid ja oleme valmis neid ellu viima.

Koostöö – Tegutseme ühtse meeskonnana. Kuulame oma kliente ja kaasame partnereid, et luua ühtse rahvusvahelise meeskonnana klientide soove arvestavaid ja ületavaid tooteid.

Usaldusväärsus – Kvaliteedis ei tingita. Kvaliteetse toote valmistamine on auasi. Me rakendame kaasaegse tehnoloogia ja kogu oma oskuste pagasi tellimuste tähtaegseks täitmiseks.

Visioon

Kasvada Põhjamaade üheks suurimaks ja usaldusväärseimaks elektrijaotuslahenduste pakkujaks.

Missioon

Harju Elekter panustab säästlike ja uuenduslike elektrijaotuslahendustega aktiivselt kestlikumasse ühiskonda.

Statistika

Kontserni Eesti ettevõtetes on töötajaid enam kui 300. Kogu Harju Elekter Grupis – Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat.

Töö- ja praktikavõimalused

Pakume praktikavõimalusi tootmises, lõppkontrollis, logistikas, ostus, müügis või tootearenduses.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega tunnustatud rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Kindel on see, et Harju Elektris põnevust jagub ning organisatsioonikultuur on kaasav ja meeldiv. Harju Elekter annab TalTechi Arengufondi kaudu igal aastal bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele välja omanimelist stipendiumi. Alates 2001. aastast on meie stipendiumiprogrammis osalenud 77 tudengit. Pakume noortele väljakutset oma teadmiste rakendamiseks müügi-, tootearenduse-, ostu- või tootmise protsessis kontserni Eesti ettevõtetes.

Kontakt

personal@harjuelekter.com

Koduleht: www.harjuelekter.com