Harju Elekter AS

Tulevikuvisioonid

Olla pikaajaliselt edukas kasvatades firma kapitali ning tootes tulu koostööpartneritele ja omanikele; andes tööd, palka ja arenguvõimalusi töötajatele.

Väärtused

Koostöö
Koos saavutame rohkem!

Usaldusväärsus
Kvaliteedis ei tingita!

Areng
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed!

Statistika

Täpsustamisel

Töö- ja praktikapakkumised

Pingioperaator, elektrimontaažilukksepp, elektriseadmete kvaliteedikontrolör. Praktikapakkumised elektri- ja mehaanikainseneri, ostuspetsialisti, laotöötaja jt ametikohtadele.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Arendav kogemus suures rahvusvahelises kontsernis.

Kontaktid

he@he.ee

Koduleht: harjuelekter.ee