Hitachi Energy Estonia AS

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: Globaalne teeninduskeskus

Kontakt

Johanna Laiv,

+37256801632,

johanna.laiv@hitachienergy.com

Koduleht: https://www.hitachienergy.com/career/career-overview/open-jobs?filter-page=1&filter-country=EE

Ettevõtte väärtused

Harmony, Sincerity, Pioneering spirit

Visioon

Teenindame kliente kommunaal-, tööstus- ja infrastruktuurisektoris uuenduslike lahenduste ja teenustega kogu väärtusahela ulatuses. Koos klientide ja partneritega oleme tehnoloogiate teerajajad ja võimaldame digitaalset ümberkujundamist, mis on vajalik energia ülemineku kiirendamiseks süsinikuneutraalse tuleviku suunas.

Töö- ja praktikavõimalused

Ennekõike ootame praktikale noori, kes huvituvad rahvusvahelistest finantsteenustes ja inseneeriast elektroenergeetikas. Kes on valmis siduma oma karjääri nii finantsteenuste osutamise või ka inseneeriaga: projekteerimine, seadistamine, projekti tehnilise osa juhtimine, seejuures võimalusega areneda projektijuhiks.

Statistika

159 töötajat, esinduskontorid ka Lätis ja Leedus. Hitachi Energy on globalselt esindatud 90 riigis ja töötajaid üle 38 000.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume tasustatud tööpraktikat ja suurem osa meile praktikale tulnutest jätkavad meie juures töölepinguga töötamist. Oleme paindlikud ja pakume kaugtöö võimalust, ka praktikantidele. Meie töötajad hindavad meie töökeskkonda kõrgelt, meil töötamiseks ei pea elama Tallinnas. 2021 aasta töötajate rahuloluküsitlusest tuli välja, et 96% vastanutest arvab, et meil on tugev ettevõttesisene koostöö. 91,4 % vastanutest arvas et meie ettevõttel on huvitav tulevik ja 85,3% vastanutest arvas, et meil on piisavalt võimalusi arendamaks enda oskusi ja võimekust. Meil on mitmekesisust toetav ettevõtte kultuur.

Kontakt

Johanna Laiv,

+37256801632,

johanna.laiv@hitachienergy.com

Koduleht: https://www.hitachienergy.com/career/career-overview/open-jobs?filter-page=1&filter-country=EE