INF Infra OÜ

 Põhivaldkond: teede, sildade, viaduktide, tunnelite ning ökoduktide projekteerimine ja ehitamine.

Kontakt

Liivalaia 9, 10118 Tallinn

www.infinfra.ee

personal.infra@inf.ee

Ettevõtte väärtused

Hindame kõrgelt ja väärtustame kutsealast meisterlikkust ja kompetentsust, jätkusuutlikku arengut, sotsiaalset vastutustunnet, eetilist ja korruptsioonivaba äri, õiguskuulekust ja sõnapidamist.

Inimesed eelkõige. Püüdleme turvalise ja kaasava töökeskkonna poole, mille liikmed väärtustavad häid omavahelisi suhteid ja meeskonnatööd. Arvestame ka elanikkonna vajadustega.

Kliendikesksus. Oma tootmis- ja teeninduskorralduses taotleme kliendi täielikku rahulolu, pakkudes talle tema vajadustest tulenevaid individuaalseid terviklahendusi koos konsultatsioonidega ekspertidest koosnevalt meeskonnalt. 

Jätkusuutlik ja säästev areng. Kõikides tegevustes taotleme tulemust ja tagajärge, mille käigus ettevõtte eesmärkide täitmisel ei ületata loodus-, tehis-, majandus- ja sotsiaalkeskkonna talumis- ja taastumisvõimet. 

Professionaalne areng. Mõistame ühiselt ja aitame kaasa iga töötaja individuaalsete pädevuste ja kompetentside arendamisele. Elukestev õpe on tänapäevase töökeskkonna lahutamatu osa.

Proaktiivsus. Kogemustele tuginev ettenägelikkus ja intuitsioon koos teadvustatud riskide ja võimaluste hindamisega ning nende tegevuste igapäevaselt töösse rakendamine võimaldab ennetada ohuolukordi ja tekkida võivaid tõrkeid.

Visioon

Saada juhtivaks sillaehituse ettevõtteks.

Missioon

Me toome kokku inimesed, kellel on kogemus, tipptasemel oskused ja teadmised, et realiseerida ka kõige keerukam infrastruktuuri projekt – tähtaegselt, kvaliteetselt ja parima hinnaga.

Statistika

Eesti suurim silla- ja tunneliehitusega tegelev ettevõte 2023 (allikas: Inforegister.ee).

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Hea inseneeriateaduskonna tudeng

INF Infra pakub sulle huvitavat ja mitmekülgset tööd inspireerivas keskkonnas.

Oleme oma ala tippudest koosnev sõbralik ja professionaalne meeskond, kus hinnatakse avatud suhtlust ning head huumorit.

Meie ettevõttes saad teha koostööd oma valdkonna ekspertidega, kes juhendavad sind erialaste oskuste arendamisel ja inspireerivad panustama tuleviku infrastruktuuri arengusse.

Saad võimaluse töötada suurte, oluliste ja põnevate projektidega, mida saab rahumeeli nimetada inseneeria meistriteosteks.

Kaasame sind meie kiiresti areneva ja kaasaegse töökultuuriga ettevõtte arengusse.

Lubame sulle võimalusi eneseteostuseks ja karjääriks suures ning lugupeetud kontsernis.

Pakume konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti ning mugavaid ja paindlikke töötingimusi.

INF Infra on pühendunud uute väärtuste loomisele ärimaastikul, olles eestvedajad innovatsioonis ja edumeelsuses. Oleme loonud tugeva ja inspireeriva töökeskkonna, kus iga töötaja saab areneda ja anda oma parima. Samuti panustame järjepidevalt oma meeskonna heaolusse läbi regulaarsete tiimiürituste, mis hõlmavad nii koolitusi, silmi avardavaid külastusi koostööpartnerite ettevõtetesse kui ka lõõgastavat meelelahutust ja palju muud põnevat.

Liitu meiega, kui soovid olla osa ettevõttest, mis mitte ainult ei muuda ärimaastikku, vaid hoolib ka oma meeskonna edust ja heaolust!

Kontakt

Liivalaia 9, 10118 Tallinn

www.infinfra.ee

personal.infra@inf.ee