Kaitseväe värbamiskeskus

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Muud valdkonnad: logistika, riigikaitse

Kontakt

Värbaja Kalle Ots
Tel: 5308 3126
kalle.ots@kra.ee

Karjäärileht: www.elukutse.ee
Praktikavõimalused: https://vk.kra.ee/pakkumised-ja-kandideerimine/praktika-kaitsevaes/

Ettevõtte väärtused

Kaitseväe põhiväärtused on ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus.

Visioon

Kõigil on võimalus panustada riigikaitsesse. Meie töötajad on pühendunud, hästi motiveeritud ja oma valdkonna parimad asjatundjad.

Statistika

Kaitseväes töötab üle 4000 inimese, kellest neljandik on tsiviilteenistujad. Nii elukutseliste sõjaväelaste, ametnike kui ka teenistujate suurem eesmärk on suurendada Eesti kaitsevõimet ja koostööd NATOs.

Töö- ja praktikavõimalused

Kaitsevägi pakub praktikakohti üle terve Eesti ja väga erinevatele erialadele. Näiteks Tallinnas: IT, sidetehniku, elektriku, raamatupidaja, autotehniku praktika. Ämaris: laotöötaja, ja raadio-, maandumis- ja navigatsiooniseadmete praktika. Tapal: autotehniku ja laotöölise praktika jm. Lisaks vaata https://vk.kra.ee/pakkumised-ja-kandideerimine/praktika-kaitsevaes/.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Praktika käigus on Sul võimalus rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi, seostada teooriat praktikaga, tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga, osaleda üksuste igapäevatöös. Lisaks annab praktika Sulle hea töökogemuse, mis võib suurendada konkurentsivõimet tööturul. Samuti võib edukale praktikale järgneda töösuhe Kaitseväega.

Kontakt

Värbaja Kalle Ots
Tel: 5308 3126
kalle.ots@kra.ee

Karjäärileht: www.elukutse.ee
Praktikavõimalused: https://vk.kra.ee/pakkumised-ja-kandideerimine/praktika-kaitsevaes/