Keskkonnaagentuur

Valdkonnad: Riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnaga seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine, andmete kogumine ja analüüs, keskkonnaseisundile hinnangute andmine ning ilmaprognooside, hoiatuste ja nendeks vajalike seireandmete tagamine.

Kontakt

Mustamäe tee 33, Tallinn 10616

keskkonnaagentuur.ee

E-post: kaurpersonal@envir.ee

Üldtelefon: +(372) 666 0901

 

Ettevõtte väärtused

Avatus ja uuendusmeelsus

– Julgeme teha

– Oleme avatud koostööle ja uudsusele

– Uudsete lahenduste leidmine on osa meie igapäevatööst

– Oleme oma tegevustes läbipaistvad

 

Hoolivus ja usaldus

– Oleme toetavad ja märkavad

– Tegutseme sõltumatult ja oma parima teadmise järgi

– Tegutseme pühendunult jätkusuutliku elukeskkonna nimel

– Lähtume põhimõttest “üks kõigi eest ja kõik ühe eest”

Visioon

Oleme tervikliku ja ühiskonnas nõutud keskkonna-, ilma- ja kliimateenuse pakkuja, objektiivse keskkonnainfo esmaallikas.

Missioon

Suuname parima ekspertteadmise jõul ja usaldusväärseimate andmete toel Eesti ühiskonda kestlikule arengule. Korraldame keskkonnaseiret, jagame keskkonnaandmeid ja analüüsime keskkonnas toimuvaid muutusi eesmärgiga tagada Eesti elanikele õigeaegne ja usaldusväärne keskkonnateave, prognoosid ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatused. Keskkonnaagentuuri terviklik vaade keskkonnale loob eeldused teadmistepõhisteks otsusteks poliitika kujundamises, ettevõtluses ja elanike igapäevaelus – selleks, et säilitada turvaline, puhas ja mitmekesine elukeskkond ning ühiskonna kestlik areng Eestis.

Statistika

Tööpere:

218 töötajat

44 keskmine vanus

noorim 22-aastane 

vanim 81-aastane

 

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Keskkonnaagentuur on parim koht karjääri alustamiseks keskkonnateadlikule noorele. Meie tegeleme andmete kogumise ning analüüsiga, mille põhjal võetakse vastu planeedi tasakaalu mõjutavaid otsuseid nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Meie valdkond on kiiresti arenev ning pakub pidevalt uusi täiendusvõimalusi.

Oleme paindlik tööandja ning võimaldame kaugtööd, anname puhkamiseks lisapäevi, soodustame tervislikku eluviisi ja enesearengut, toetame töötajate vaimset tervist, pakume tervisekindlustust ja tööpsühholoogi teenust.

 

Kontakt

Mustamäe tee 33, Tallinn 10616

keskkonnaagentuur.ee

E-post: kaurpersonal@envir.ee

Üldtelefon: +(372) 666 0901