Lennuliiklusteeninduse AS

Põhivaldkond: LENNUNDUS

Muud valdkonnad: infotehnoloogia, sidetehnika

Kontakt

hanna.niitmets@eans.ee
Tel: 56616563

Koduleht: www.eans.ee

Ettevõtte väärtused

Koostöö (saavutame eesmärke läbi koostöö), areng (arendame ennast ja lennundust), ausus ja avatus (olen aus ja avatud oma suhtumises ja tegemistes).

Visioon

Oleme juhtiv lennujuhtimisteenust pakkuv ettevõte oma regioonis.

Statistika

225 töötajat Tallinnas ja Tartus.

Töö- ja praktikavõimalused

Vastavalt ettevõtte arenguvajadustele värbame oma ala spetsialiste kolleegideks. Praktikavõimaluste kohta leiad infot www.eans.ee.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Ainulaadne ettevõte, millel on väga laialdane tegevusvaldkond. Võimalus panustada maailma lennunduse arengusse läbi tiheda koostöö teiste ettevõtetega. Meil on väga head töötingimused ja panustame oma töötajate ning praktikantide arengusse.

Kontakt

hanna.niitmets@eans.ee
Tel: 56616563

Koduleht: www.eans.ee