LEONHARD WEISS OÜ

Põhivaldkond: EHITUS

Kontakt

Vesse 8 11415 Tallinn

+372 601 2285

estonia@leonhard-weiss.com

www.leonhard-weiss.ee

Ettevõtte väärtused

Usaldusväärsus, koostöö, jätkusuutlikkus, säästlikkus.

Visioon

Olla uuenduslik, kaasaegne ja peresõbralik ettevõte.

Missioon

LW kontserni juhtpõhimõte on „Ühine rõõm ehitamisest“

  • Juhime meie ettevõtet säästlikult ja kindlustame tuleviku meie heaolu huvides.
  • Austame üksteist partneritena, toetame ja arendame kõikide tugevaid külgi. Enda tööst kasvab iga töötaja eneseteostus ja tunnustus.
  • Pakume äripartneritele usalduslikku ja õiglast koostööd. Meie eesmärgiks on kliendid, kes meid edasi soovitavad.
  • Peame lugu ühiskondlikest väärtustest ja suhtume oma töös vastutustundega inimesse, perekonda ja keskkonda.

Statistika

LEONHARD WEISS on pika ajalooga Saksa päritolu kontsern, mis sai alguse 1900. aastal. Eesti turule siseneti 2011. aastal.

Töötajate arv LW OÜ-s ligikaudu 400.

Eestis on LW OÜ kontorid 6 linnas: Tallinn, Tapa, Tartu, Viljandi, Pärnu, Võru.

LW OÜ käive 2023. a oli ligikaudu 105 milj.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

  • Suurepärased arenguvõimalused (näide päriselust: 2 aastaga nooremprojekteerijast osakonnajuhatajaks);
  • Praktiline töökogemus professionaalse ja toetava meeskonna juhendamisel;
  • Ainulaadsed ja põnevad ehitusprojektid;
  • Võimalus näha ja kogeda, kuidas toimib rahvusvaheline suurettevõte/kontsern;
  • Vinged ühisüritused.

Kontakt

Vesse 8 11415 Tallinn

+372 601 2285

estonia@leonhard-weiss.com

www.leonhard-weiss.ee