Levira AS

Põhivaldkond: TELEKOMMUNIKATSIOON

Muud valdkonnad: infotehnoloogia, multimeedia ja meedia tehnoloogia

Kontakt

Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn
Helista +372 680 4000
Kirjuta levira@levira.com

Koduleht: www.levira.com

Ettevõtte väärtused

Meie väärtussüsteem on AKU, mis annab energiat meie tegemistele.

AGIILSUS – Oleme avatud uutele ettepanekutele ning julgeme katsetada uusi ideid, mis esitavad väljakutseid tavapärasele ja traditsioonilisele mõtteviisile. Tänu aastatepikkusele kogemusele suudame vajadusel kiirelt suunda muuta ning teha imesid seal, kus neid leida ei loodetud. Oleme kiired ilma liigselt kiirustamata. Läbimõeldud kiirus. 

KOOSTÖÖ – Meie meeskond on häälestatud sünergia helistikus koos mängimiseks. Inimtüüpidena erinevad eksperdid täiendavad üksteist ning tagavad sujuva ja optimaalse info liikumise nii ettevõtte sees kui ka klientidega ning partneritega suheldes. Oskus kuulata ja kuuldu põhjal lahendusi välja pakkuda on meie ärilises DNA-s. Sünergiline partnerlus. 

USALDUS – Peame kinni antud lubadustest, kokkulepetest ja tähtaegadest. Oleme oma tegevustes ausad ja läbipaistvad, meie motiivid on selged ja eetilised. Tunneme ennast ühtviisi kindlalt nii visiooni loomisel, kui asjade ellu viimisel. Meie kätte võib usaldada oma äritegevuse homse päeva, sest lisaks sõnapidamisele austame lojaalseid kliendisuhteid ja konfidentsiaalsust. Väljateenitud usaldus.

Visioon

Väärtustades innovatsiooni, olles järjekindlad ning lastes loovusel lennata loome koos oma klientidega agiilsel viisil uusi tooteid ja teenuseid. Pakume innovaatilisi ja kliendi vajadustele disainitud lahendusi audiovisuaalse sisu käitlemise ja digitaalse sisu/failide haldamisel ja loomisel, hõlmates kogu sisu elukaart. Pakume oma klientidele täispaketti digitaalse meedia halduse ja telekanali väljastuse ning levitamise teenuste vallas. Hoolitseme kogu tehnilise poole eest, mida vajavad oma töös lõpptarbijani jõudmisel ringhäälinguettevõtted, sisu omanikud, telekanalid, OTT-platvormid ning muud laadi digitaalse sisu omanikud ja meediakontsernid. Meie teenuste eesmärk on tagada meediahalduse protsessis kiirus, efektiivsus, kõrge kvaliteet ja turvatunne, mida oleme praeguseks juba üle kümne aasta sel turul pakkunud.

Statistika

Töötajate arv – ligi 90

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame oma meeskonda tehnoloogiahuvilisi noori telekommunikatsiooni-, meediatehnoloogia-, meediateenuste- ja IT valdkonnast. Et Sa end meil hästi tunneksid, peaksid Sulle meeldima tööd täis päevad ning Sa peaksid oskama hinnata ettetulevaid võimalusi, sest kahte sarnast päeva meil naljalt ei ole. Pakume sulle väljakutseid meediatehnoloogia arhitektuurist ja -inseneritööst kuni IT süsteemiadministratsiooni ja igapäevase teenuste kvaliteedi tagamiseni.

Kevadsuviseks perioodiks võtame tööle praktikante meie teenuste halduse keskusesse, mis koosneb kahest põhirollist – videoväljastusest ja juhtimiskeskusest – ja vastutab kõigi Levira teenuste toimepidevus eest. Videoväljastuses luuakse suurest hulgast videofailidest ja Exceli tabelist telepilt ning praktikandi põhiülesandeks selles protsessis on tagada, et eetrisse minev sisu on korrektne ja vastab ajakavale.

Koheselt võtame tööle Linuxi süsteemiadministraatori, kelle põhiülesandeks on Levira Linuxil põhinevate serverite ning süsteemide tehnilise toimimise tagamine ja arendamine, aga ka uute lahenduste projekteerimine ja konfigureerimine.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Leviras on võimalik:

  • panna käsi külge ainulaadsetele ja omanäolistele projektidele meediatehnoloogia- ja IT valdkonnas; 
  • suhelda igapäevaselt Euroopa meediamaastiku suurte tegijatega ning olla osaline teleprogrammide vaatajani viimises; 
  • aidata kujundada raadio ning -meediamaastikku tuleviku ning -tehnoloogiaid; 
  • teenida praktika eest praktikatasu ning saada eduka koostöö korral pakkumine püsivale töökohale.

Kontakt

Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn
Helista +372 680 4000
Kirjuta levira@levira.com

Koduleht: www.levira.com