LHV Pank

Põhivaldkond: finants, majandus

Kontakt

Kontaktinfo leiab vastavalt praktikakuulutuselt https://www.lhv.ee/praktika

Koduleht: www.lhv.ee

Ettevõtte väärtused

Meie väärtused on olla lihtne, toetav ja tulemuslik.

Visioon

Meie visioon on, et inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda ja ette võtta, seades kõrgeid sihte ja investeerides tulevikku.

Missioon

Meie missioon on parem juurdepääs finantsteenustele ja kapitalile.

Statistika

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1060 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 415 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 125 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. ​

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

“Vahel mõtleme finantsasutusest kui paigast, kus hallide betoonmüüride vahel liiguvad täpseks viilitud ülikondadega mehed, käes ajatu lõikega portfellid, kust nad võtavad välja standardseid A4-sid, millel olev tekst on joondatud täpselt mõlema serva järgi. Ent on ka teistsuguseid. Väga teistsuguseid. Kohti, kus sa mõtled ise. Sa otsustad ise. Sa teed ise. Sa teed ka vigu ise ning kui sa tahad tantsida hommikul kella viieni kontorilaudadel, et paari tunni pärast taas alustada, siis seegi otsus on tehtud ise.” Säärane koht on LHV.

Kontakt

Kontaktinfo leiab vastavalt praktikakuulutuselt https://www.lhv.ee/praktika

Koduleht: www.lhv.ee