Metsä Wood Eesti AS

Põhivaldkond: Vineeri tootmine

Kontakt

https://www.metsagroup.com 

Metsä Wood Eesti AS, Kase 17 Pärnu 80047

Tel.nr: +37251920606

marina.veskimagi@metsagroup.com 

Ettevõtte väärtused

Vastutustundlik kasumlikkus- Suhtume vastutustundlikult keskkonda, koostööpartneritesse ning üksteisesse, et tagada äritegevuse edu ja metsamajanduse jätkusuutlikkus.

Usaldusväärsus- Meie edu aluseks on tihe koostöö sidusrühmadega. Väärtustame üksteise tööd ja oskusi.

Uuenemine- Oleme avatud uutele väljakutsetele ja seame kahtluse alla harjumuspärased töövõtted, pakkumaks meie klientidele paremaid tooteid ja teenuseid.

Koostöö- Arendame oma tegevust koostöös klientidega. Tegutseme ühtse kontsernina, saades kasu vastastikusest sünergiast.

Visioon

Edendada mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise kultuuri.

Missioon

Olla biomajanduse edendamise teerajaja. Me investeerime kasvu, biotoodete arendusse ja fossiilkütusteta tulevikku. Meie tooted on valmistatud jätkusuutlikult majandatud põhjamaistest metsadest pärinevast taastuvast puidust. 

Keskendume metsatööstuse kasvusektoritele: puidutarne ja metsateenused, puidutooted, tselluloos, värskest kiust kartong, samuti pehmest paberist majapidamistooted ning rasvakindlad paberid.

Statistika

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puittoodete tootjaid. Töötleme taastuva Põhjamaade puidu kestlikeks ja kvaliteetseteks puittoodeteks. Meie põhitooted on Kerto® LVL, kase- ja kuusevineer ning töödeldud saematerjal. Materjalitõhusad puittooted seovad süsinikku ja mängivad kliimamuutustega võitlemisel olulist rolli.

Meie müügitulu oli 2022. aastal umbes 0,7 miljardit eurot ning ettevõttes töötab ligi 1550 inimest. Edendame mitmekesist, võrdset ja kaasavat töökultuuri. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Kuulume suurde rahvusvahelisse kontserni, mis pakub suuri võimalusi panemaks ennast proovile erinevates valdkondades. Metsä Group ja Metsä Wood arendab pidevat töö rotatsiooni, mis laiendab oluliselt siinsete töötajate silmaringi. Lisaks oleme loonud väga põhjalikud koolitusakadeemiad, milles osalemine aitab näha suuremat pilti ettevõttest, suurendada oma erialaseid teadmisi ja areneda juhina/meeskonnaliikmena.

Kontakt

https://www.metsagroup.com 

Metsä Wood Eesti AS, Kase 17 Pärnu 80047

Tel.nr: +37251920606

marina.veskimagi@metsagroup.com