Noored Kooli SA

Põhivaldkond: HARIDUS

Kontakt

Eveliina Ots
Tel: 55513251
eveliina@nooredkooli.ee

Koduleht: www.nooredkooli.ee

Ettevõtte väärtused

Usk muutuste võimalikusesse; pidev õppimine; julgus võtta vastutust ja hoolivus.

Visioon

Iga laps Eestis saab väga hea hariduse.

Statistika

13 tegutsemisaasta jooksul on programmi läbinud 161 vilistlast ning sellele lisaks töötab hetkel koolis 51 osalejat.

Töö- ja praktikavõimalused

Eestvedaja ja õpetaja Noored Kooli arenguprogrammis. Töökuulutus: https://www.cv.ee/toopakkumine/noored-kooli-sa/eestvedaja-ja-opetaja-noored-kooli-programmis-d4100644.html

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Noored Kooli pakub oma osalejale
• põneva ja vastutusrikka töö kogemust | õpetaja mõjutab enam kui 100
inimese tulevikku
• eestvedamise, ettevõtlikkus- ja eneseväljendusoskusi | osaleja arendab end Eesti parimate õppejõudude ja koolitajate käe all
• projektijuhtimise kogemust | osaleja loob reaalset muutust hariduses
• tugevat rahvusvahelist võrgustikku

Kontakt

Eveliina Ots
Tel: 55513251
eveliina@nooredkooli.ee

Koduleht: www.nooredkooli.ee