SA Noored Kooli

Tulevikuvisioonid

Tegutseme selle nimel, et iga laps Eestis saab väga hea hariduse. Mida see tähendab?

Suurte unistuste poole pürgimist

Väga hea haridus mõjutab lapse elukäiku, julgustades teda suurelt unistama, kujundab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tal oma unistusi saavutada ja pidevalt muutuvas maailmas ühiskondlikult vastutustundliku ja hooliva kodanikuna edukalt hakkama saada.

Isikliku potentsiaali avamist ja võimalikult laiu valikuid elus Väga hea haridus võimaldab varakult leida, välja arendada ja toetada igaühe individuaalset potentsiaali ja kutsumusi ning samal ajal tagab võimalikult laiad valikud elus.

Eneseanalüüsi, julgust võtta vastutust ja elukestvat õpet Väga hea haridus tagab, et õpilane oskab ennast analüüsida, võtab vastutuse oma elu eest ning on enesekindel, huvitatud, avatud ja motiveeritud aktiivselt ja eesmärgistatult elukestvas õppes osalema ning selle tulemusel parandama elukvaliteeti ja saavutama sisemist rahulolu.

Väga hea hariduse baasväärtus on õnnelik inimene Seda nii protsessi kui ka tulemuse mõttes.

Väärtused

Pidev õppimine
Me leiame õppimisvõimaluse igast kogemusest. Analüüsime oma tegevuste mõju ja teeme neist järeldusi. Kasutame ebaõnnestumisi tulevaste õnnestumiste mootorina.

Julgus võtta vastutust
Me ei kohku kinnistunud süsteemide ees, oleme valmis õpilaste arengu nimel võtma vastutust, kaasa lööma, ära tegema. Me otsime võimalusi probleemide lahendamiseks.

Hoolivus
Iga inimene on oluline ja eriline, seetõttu oleme suheldes igaühe vastu hoolivad. Märkame teisi ja paneme ennast enne tegutsemist nende rolli.

Usk muutuste võimalikkusesse
Meil on kõrged ootused õpilastele – iga laps suudab! Meil on kõrged ootused iseendale ja üksteisele – muutus algab minust! Me usume, et iga käitumise taga on positiivne mõte ja mingi vajadus.

Statistika

Igal aastal alustab NK programmi kandideerimist 500-700 inimest, nendest lõpuni kandideerib ca 250-350 inimest. Programmis alustab osalejana teekonda 20-30 võimekat ja mitmekesise taustaga inimest. Umbes 43% kandidaatidest tulevad otse ülikoolist ehk on omandamas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Noored Kooli programmi kandideerimisel ei konkureeri kandidaadid omavahel ehk kõik, kes tulevad valikusõelast läbi, saavad programmi poolt pakkumise liitumiseks.
Programm on tegutsenud 12 aastat ja tunneme rõõmu, et meil on 122 vilistlast ja 40 osalejat kahe-aasta programmis. 76% vilistlastest on leidnud oma kire ja karjäärivõimalused haridusvaldkonnas ja 59% on jäänud tegutsema kooli (õpetajad, koolijuhid, õppealajuhid, arendusjuhid jne). Mitmed programmi läbinud vilistlased on täna erinevate haridusega seotud organisatsioonide eesotsas: KIVA, Alustavat õpetajat toetav koo; Asendusõpetajate vahendusprogramm, Tagasi Kooli ja mitmed teised.

Töö- ja praktikapakkumised

Aastat läbivalt otsime programmi uusi osalejaid, kes soovivad luua suuremat muutust Eesti hariduses ja saada tugeva juhtimiskogemuse ja -kompetentsid, mis aitavad tööturul edukana tegutseda. Hetkel on teine kandideerimisvoor lõppenud, kuid kolmas peagi algab. Oma kandideerimissoovist saad teada anda meile täites NK kodulehel huviliseks registreerumise vorm:
nooredkooli.ee/kandideeri

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Noored Kooli valikumudel on üles ehitatud koostöös tippjuhte värbava Fontese PMP organisatsiooniga. Koolitusprogrammil on suur rõhk juhtimiskompetentside arendamisel, mille teadlik rakendamine aitab olla tasakaalukam ja õnnelikum inimene ning ühtlasi läbi lüüa tänasel tööturul. Kui saad hakkama 100 noore inimese juhtimisega klassiruumis, siis saad hakkama mistahes meeskondade juhtimisega teistes valdkondades.

Kontaktid

Maris Viires 
SA Noored Kooli värbamise- ja turundusjuht,
5556 5210
maris@nooredkooli.ee

Koduleht: nooredkooli.ee