Nordea Bank ABp Eesti filiaal

Põhivaldkond: FINANTS

Muud valdkonnad: pangandus

Kontakt

Eha Täht
eha.taht@nordea.com
Tel: 5278972

Koduleht: https://www.nordea.com/en/

Ettevõtte väärtused

Collaboration, Passion, Courage and Ownership.

Visioon

Together, we lead the way, enabling dreams and everyday aspirations for a greater good.

Statistika

Töötajate arv Nordea Eestis 550, kellest ca 350 soome keele rääkijaid ja ca 70 rootsi keele rääkijaid; erinevaid rahvusi Eesti kontoris – 30.

Töö- ja praktikavõimalused

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Hea võimalus alustada karjääri panganduses ilma eelneva kogemuseta, palju võimalusi arenguks nii Nordea Eestis kui ka teistes riikides. Meil on rahvusvaheline töökeskkond, head töötingimused, võimalus töötada osakoormusega, korraldame erinevaid ühisüritusi ja toetame sportimist pakkudes selleks soodustusi.

Kontakt

Eha Täht
eha.taht@nordea.com
Tel: 5278972

Koduleht: https://www.nordea.com/en/