Nordea Bank ABp Eesti filiaal

Põhivaldkond: FINANTS

Muud valdkonnad: pangandus

Kontakt

Eha Täht
eha.taht@nordea.com
Tel: 5278972

Koduleht: https://www.nordea.com/en/

Ettevõtte väärtused

Collaboration, Passion, Courage and Ownership.

Visioon

Together, we lead the way, enabling dreams and everyday aspirations for a greater good.

Statistika

Töötajate arv Nordea Eestis on 567, kokku on meil erinevaid rahvusi 30, kellest umbes 350 on soome keele rääkijad ja 70 rootsi keele rääkijad. Meie keskmine vanus on 35, noorim töötaja 19- ning vanim 68-aastane.

Töö- ja praktikavõimalused

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Kuna Nordea Eesti kasvab jõudsalt, siis just praegu on väga hea ja huvitav aeg meiega liituda. Sul on võimalus alustada karjääri suurimas Pühjamaade pangas ilma eelneva panganduse kogemuseta, edaspidi on Sul palju võimalusi arenguks nii Nordea Eestis kui ka teistes riikides. Meil on rahvusvaheline töökeskkond, head töötingimused, võimalus töötada osakoormusega ning me korraldame erinevaid ühisüritusi ja toetame sportimist.

Kontakt

Eha Täht
eha.taht@nordea.com
Tel: 5278972

Koduleht: https://www.nordea.com/en/