Proxion Estonia OÜ

Põhivaldkond: EHITUS

Muud valdkonnad: Rööbastranspordi arendamisega seotud konsultatsiooni ja projekteerimisteenused, taristute elutsüklijuhtimise digitaliseerimine, kaasaegsete raudteevaldkonna tehnoloogiate analüüs, kavandamine ja juurutamine (ERTMS/ETCS/FRMCS). Raudtee infrastruktuuri rööbastee, kontaktvõrgu, telekommunikatsiooni ja turvangusüsteemide alased ekspertteenused ning nende valdkondadega seotud koolitusteenusteenused.

Kontakt

mart.ehrenpreis@proxion.fi

Koduleht: www.proxion.fi/en/palvelumme/

03.03 kl 18.00 seminar teemal:
“Proxion raudteetaristu tehnoloogilise arengu kaardil”

Ettevõtte väärtused

Hindame professionaalsust ning toetame töötajaid nende ametialases arengus. Meile on tähtis töö ja eraelu tasakaal, töötajate motivatsioon ja jätkusuutlik partnerlus meie klientidega.

Visioon

Oma teadmiste ja oskustega aitame kaasa rööbastranspordi innovatsioonide toomisel igapäevasesse ellu.

Statistika

Ligikaudu 100 töötajat.

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame lõputöid tegema ja tööle lõpetamisjärgus tudengeid erinevatelt tehnika erialadelt (nt elektrotehnika, ehitus, telekommunikatsioon, automaatikaga, füüsika, matemaatika, IT).

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Kasvatame raudteevaldkonna eksperte, kes on kursis viimaste trendidega raudtee liikluse turvalisust tagavate tehnoloogiate arengus. Toetame infrastruktuuride haldajaid suurte investeerimisprojektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning meie klientideks on nii raudteetaristu haldajad, taristu ehitamisega tegelevad ettevõtted kui ka raudteeautomaatika tootjad üle Euroopa. Meile tööle tulles saad anda oma panuse Euroopa rohepöördes, arendades raudteeinfrastruktuuride konkurentsivõimet parandavaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinust saab ekspert rahvusvaheliselt tasemel.

Kontakt

mart.ehrenpreis@proxion.fi

Koduleht: www.proxion.fi/en/palvelumme/

03.03 kl 18.00 seminar teemal:
“Proxion raudteetaristu tehnoloogilise arengu kaardil”