Rahapesu Andmebüroo

Põhivaldkond: Finants-majandus

Kontakt

Pronksi 12, Tallinn

www.fiu.ee 

info@fiu.ee 

+372 696 0500

Ettevõtte väärtused

Usaldusväärne, Otsustav ja intelligentne 

Visioon

Finantstehingute aususe valvamisel samm ees

Missioon

Finantsluureteavet kogudes, analüüsides ja seda jagades tagada finantstehingute läbipaistvus ja ausus, et seeläbi ennetada ja tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ja finantssanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Sest Rahapesu Andmebüroo on innovatsioonile suunatud valitsusasutus, kus on ootamas vaheldusrikas töö ja kus saab anda oma panuse rahapesu tõkestamiseks. Rahapesu Andmebüroos panustab igaüks turvalisema majanduskeskkonna loomesse, saab vabaduse toimetada ja kujundada protsesse  ning meil on nooruslik ja teotahteline kollektiiv. 

Kontakt

Pronksi 12, Tallinn

www.fiu.ee 

info@fiu.ee 

+372 696 0500