Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Kontakt

Registrite ja Infosüsteemide Kesksu
Lubja 4,
19081Tallinn

personal@rik.ee
663 6310

Koduleht: http://www.rik.ee

Ettevõtte väärtused

RIK on Justiitsministeeriumi IT-asutus, mis arendab ja haldab riigile ning kodanikele olulisi registreid ja infosüsteeme: e-äriregiser, e-kinnistusraamat, kohtute infosüsteem, prokuratuuri infosüsteem, vanglate infosüsteem, karistusregister jt.

Meie väärtusteks on:

Paindlikkus
– Arvestame kliendi soovidega.
– Lähtume mõistlikkusest, bürokraatiasse takerdumata.
– Näeme lahendusi, mitte probleeme.
– Läheme kaasa muutustega arvestades asutuse pikaajaliste eesmärkidega.

Asjatundlikkus
– Tunneme oma ja kliendi sisuvaldkonda.
– Teame, mida teeme ja oskame pakkuda parimat.
– Väärtustame ja arendame erialaseid oskusi.
– Oleme uudsete valdkondlike lahenduste kujundajad.

Koostöö
– Usaldame oma kolleegide ja koostööpartnerite teadmisi.
– Väärtustame pühendunud töötajaskonda.
– Austame oma kolleege ja koostööpartnereid.
– Seisame üheskoos hea RIK-i maine eest.

Turvalisus
– Kaitseme andmeid ning tagame privaatsuse.
– Loome toetava ja usaldusväärse töökeskkonna.
– Infoturve on kõigi RIK tegevuste lahutamatu osa.

Visioon

Hinnatuim riiklike IT-teenuste arendaja ja haldaja.

Töö- ja praktikavõimalused

Peamiselt vajatakse infotehnoloogia ja informaatika erialade töötajaid. Meil on esindatud pea kõik IT valdkonna ametid. See annab igale IT-inimesele võimaluse leida enda jaoks sobivaim väljakutse- olgu selleks siis kasutajate nõustamine, programmeerimine, infosüsteemi haldus või muu IT-alane töö.

Statistika

250 töötajat

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

RIK ei ole tavaline riigiasutus. Meid eristab meie töö unikaalsus ja mastaapsus – meie infosüsteeme ja registreid kaustavad pea kõik Eesti Vabariigis elavad inimesed (nt e-äriregister, e-kinnisusraamat jms.) Meil töötades on sul võimalus jätta endast jälg Eesti õigusvaldkonna infotehnoloogilisse arengusse.

Lisaks võimaldame oma töötajatele arengut ja karjääri toetavaid koolitusi.

Meie kollektiiv on noor ja õpihimuline. Töö kõrvalt õppimine on meie tublide inimeste jaoks igapäevane asi, millega suurepäraselt toime tullakse. Asutus omalt poolt toetab õppimist, andes võimaluse töötada paindliku/osalise tööajaga või kasutada kodutöö võimalust.

Võimaldame vajadusel õppepuhkuse võtmist, 35-päevast põhipuhkust ning toetame töötajate sportlikke eluviise

Kontakt

Registrite ja Infosüsteemide Kesksu
Lubja 4,
19081Tallinn

personal@rik.ee
663 6310

Koduleht: http://www.rik.ee