Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)

Põhivaldkond: IT arenduskeskus

Kontakt

Lubja 4, 19081, Tallinn, Eesti

www.rik.ee

personal@rik.ee

663 6310

Ettevõtte väärtused

Heaolu: terves tiimis terve vaib

Koostöö: meie igapäevase töö süda

Paindlikkus: leiame lahendusi, mitte vabandusi

Tähendusrikas töö: minu tehtu muudab maailma

Visioon

Meie digilahendused on inimkesksed, nutikad ja eeskujuks maailmas.

Kontakt

Lubja 4, 19081, Tallinn, Eesti

www.rik.ee

personal@rik.ee

663 6310