Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Kontakt

Lubja 4, 19081, Tallinn, Eesti
Tel: +372 663 6300
rik@rik.ee

Koduleht: https://www.rik.ee/

Ettevõtte väärtused

Paindlikkus
• Arvestame kliendi soovidega.
• Lähtume mõistlikkusest, bürokraatiasse takerdumata.
• Näeme lahendusi, mitte probleeme.
• Läheme kaasa muutustega arvestades asutuse pikaajaliste eesmärkidega.

Asjatundlikkus
• Tunneme oma ja kliendi sisuvaldkonda.
• Teame, mida teeme ja oskame pakkuda parimat.
• Väärtustame ja arendame erialaseid oskusi.
• Oleme uudsete valdkondlike lahenduste kujundajad.

Koostöö
• Usaldame oma kolleegide ja koostööpartnerite teadmisi.
• Väärtustame pühendunud töötajaskonda.
• Austame oma kolleege ja koostööpartnereid.
• Seisame üheskoos hea RIK-i maine eest.

Turvalisus
• Kaitseme andmeid ning tagame privaatsuse.
• Loome toetava ja usaldusväärse töökeskkonna.
• Infoturve on kõigi RIK tegevuste lahutamatu osa.

Visioon

Hinnatuim riiklike IT-teenuste arendaja ja haldaja.

Statistika

Oleme IT-le orienteeritud riigiasutus, kes tegeleb mastaapsete ja teed rajavate projektide teostuse ja juhtimisega. Meil on pikaajalised kogemused ja teadmiste ning oskuste pagas suurte projektide läbiviimisest. Meie meeskonnas töötab 260 erialaprofessionaali.

Töö- ja praktikavõimalused

Igal IT-valdkonna inimesel on võimalus leida just talle sobivaim erialane väljakutse ning ennast selles suunas arendada.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Peame oluliseks nii professionaalseid oskuseid, arenemisvõimelisust, usaldusväärsust kui ka tahet ühise eesmärgi nimel pingutada. Meie asutuse suurus ja struktuur annavad väga head võimalused karjääri tegemiseks.

Kontakt

Lubja 4, 19081, Tallinn, Eesti
Tel: +372 663 6300
rik@rik.ee

Koduleht: https://www.rik.ee/