Riigi Infosüsteemi Amet

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Muud valdkonnad: asutuse siseteenused (HR, kommunikatsioon, õigus jms)

Kontakt

Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169
ria@ria.ee
Tel: 663 0200

Koduleht: www.ria.ee

04.03 kl 14.00 seminar teemal:
“Karjääriteed RIA-s: e-riigi tulevik on Sinu kätes! “

Ettevõtte väärtused

Õpin ja jagan 

Võtan vastutuse

Teen koostööd

Visioon

Loome ja kaitseme koos maailma parimat digitaalset ühiskonda.

Statistika

2021. aastal saab RIA 10-aastaseks ja planeeritavalt on meil aasta lõpuks 224 töötajat. Täna on meil mehi pisut rohkem kui naisi ja töötajate keskmine vanus on 37 aastat.

Töö- ja praktikavõimalused

Avaldame jooksvalt oma töökuulutusi kodulehel (https://www.ria.ee/et/ametist/amet-kui-tooandja.html) ja CV Online’is, kuid meile võib ka otse kirjutada personal@ria.ee.

Peamine praktikaperiood RIA-s on veebruarist aprillini. Ootame praktikale aktiivseid ja särasilmseid inimesi, kes tahavad aidata kaasa nutika riigi toimimisele ning tunnevad huvi IT-süsteemide haldamise ja küberturvalisuse vastu. Edukaid praktikante peame meeles, kui meil vabaneb uusi töökohti.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Me väärtustame rohelist mõtteviisi ja käitume kontoris vastutustundlikult. Hoiame oma inimeste vaimset ja füüsilist tervist ning toetame töö- ja eraelu tasakaalu. Soodustame pidevat arengut.

Kontakt

Pärnu maantee 139a, Tallinn 15169
ria@ria.ee
Tel: 663 0200

Koduleht: www.ria.ee

04.03 kl 14.00 seminar teemal:
“Karjääriteed RIA-s: e-riigi tulevik on Sinu kätes! “