Riigi Infosüsteemi Amet

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Kontakt

Pärnu maantee 139a, Tallinn, 15169
Üldtelefon: +372 663 0200
E-post: ria@ria.ee

Koduleht: https://www.ria.ee/

Ettevõtte väärtused

  • Õpin ja jagan
  • Võtan vastutuse
  • Teen koostööd

Visioon

RIA visioon on luua ja kaitsta koos maailma parimat digitaalset ühiskonda.

Missioon

Kompetentsikeskusena tagame Eesti digiriigi usaldusväärsuse ja mugavad teenused.

Statistika

300 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Ootame oma ridadesse särasilmseid ja nutikaid kaasteelisi, kellega koos jätta jälg Eesti digiriigi ajalukku. Töötamine RIA-s võiks olla iga terase Eesti IT-töötaja osa karjäärist, et tagada IT-vaatlik digiühiskond ja turvaliselt toimiv e-riik.

Kontakt

Pärnu maantee 139a, Tallinn, 15169
Üldtelefon: +372 663 0200
E-post: ria@ria.ee

Koduleht: https://www.ria.ee/