Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

Tulevikuvisioonid

Suurendame usaldust riigi ja selle pakutavate teenuste vastu. Kaitseme avaliku sektori andmesidevõrku ja hoiame küberturvalisust. Tagame digitaalse identiteedi jätkusuutlikku toimimist ja laialdast kasutamist üle maailma.

Väärtused

Teen koostööd, võtan vastutuse ning õpin ja jagan

Statistika

RIA koosseisus on 134 teenistuskohta, meie kollektiiv on mitmekesine, kõige noorem RIA-kas on 21 ja kõige kogenum 65, keskmine vanus on 37 aastat, mehi on veidi rohkem kui naisi.

Töö- ja praktikapakkumised

Praktikale ootame aktiivseid ja särasilmseid inimesi, kes tahavad aidata kaasa nutika riigi toimimisele ning tunnevad huvi IT-süsteemide arendamise, haldamise ja küberturvalisuse vastu.

Miks tudeng peaks just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Meil on palju väljakutseid ja vastutust

Kontaktid

personal@ria.ee

Koduleht: www.ria.ee