AS SEB Pank

Põhivaldkond: MAJANDUS

Muud valdkonnad: infotehnoloogia

Ettevõtte väärtused

SEB põhiväärtused on kliendikesksus, pühendumus, koostöö ja lihtsus. Püüdleme selle poole, et need väärtused kajastuksid kõikides meie igapäevastes tegevustes, sh suhtluses klientide, kolleegide ja teiste osapooltega.

Visioon

SEB visioon on pakkuda klientidele maailmatasemel teenust. Meie vastutustundliku ettevõtluse strateegia on loodud selle visiooni toetamiseks.

Töö- ja praktikavõimalused

Usume, et ettevõtlikkus ja uuenduslikud ettevõtted aitavad luua parema maailma. SEB pakub mitmekülgseid töötamise võimalusi nii tööturule sisenevatele noortele, spetsialistidele kui tipptasemel juhtidele. SEB pakub erinevaid praktikavõimalusi nii aastaringselt kui suveperioodil. Veebruaris avame kandideerimise oma suvisesse praktikaprogrammi Youth LAB.

Statistika

SEB Eestis on 1090 töötajat, kelle seas on 140 juhti. Töötajate keskmine staaž on 13,8 aastat ning pikim 44,6 aastat. SEB Eesti töötajatest on 27% mehi ning 73% naisi. Meie noorim töötaja on 19-aastane ning vanim 71-aastane. Keskmine töötajate vanus on 42 aastat.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

SEB on Eesti parim digipank, mis panustab uute innovaatiliste digilahenduste arendamisesse ning töötab selle nimel, et saaksite teostada oma kõige ambitsioonikamaid plaane. SEB-s töötades saab arendada uusi ja jätkusuutlikke pangatooteid, anda uut hoogu juurde juba tegutsevatele ettevõtetele ning innustada neid looma uusi innovaatilisi tooteid-teenuseid. Pank pakub rahvusvahelist koostööd ning suurepäraseid eneseteostusvõimalusi. Tööandjana oleme sageli otsimas särasilmseid noori, kellega koos Eesti pangandusmaastikku uuendada ning edasi viia. SEB-l on noortele talentidele oma akadeemia!